Регистър на училищата

ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

Информация

ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

Основно Училище Панайот Волов за първи път отваря врати през 1969 година.

Първоначално училището е било основно политехническо училище, като всички завършили ученици получавали професионални свидетелства в областта на редица професии.

Днес училището обучава ученици от подготвителна група до осми клас.

В училището се обучават 644 деца, на възраст между 5 и 14 години, представители на ромския  етнос и такива, самоопределящи се като турци.

Сградата се намира в края на Шекер махала в град Пловдив.

Училищният двор е просторен и разполага с футболно, волейболно и баскетболно игрище.

Наша цел е да задоволим потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда, отговаряща на критерии на ЕС.

Стараем се да стимулираме и мотивираме  учениците да мислят и изразяват свободно своето мнение, да правят това, което искат, без да бъдат принуждавани и командвани, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото.

Учебният процес се провежда едносменно.

За учениците от І - ІV клас е организирано целодневно обучение.

Училището работи по различни проекти.

Базовото училище е по проект Намаляване на отпадането на ученици съвместно  с АМАЛИПЕ.

По проект УСПЕХ са сформирани 31 групи с общо 296 ученика.

Контакти

ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

Адрес: Пловдив, ул. Дилянка №29
Телефон: 032940602
Интернет сайт: panaiot-volov.freehostia.com/home.htm