Регистър на училищата

Прогимназия Цветан Спасов

Контакти

Прогимназия Цветан Спасов

Адрес: Плевен, ул. Иван Вазов №15
Телефон: 0823367
GSM: 0806597