Регистър на училищата

висококвалифицирани педагози златовръх | Регистър на училищата

висококвалифицирани педагози златовръх | Регистър на училищата

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Златовръх

Основно училище Климент Охридски, село Златовръх е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя