Регистър на училищата

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, Град Кюстендил

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Информация

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Езикова гимназия Д - р Петър Берон се намира в град Кюстендил, ул. Цар Освободител 2. През 1992 година учебното заведение променя своя статут на Езикова гимназия.

 

Гимназиаята поддържа успешни контакти с европейски и американски културни и образователни институции и организации. Учителската колегия последователно се попълва с преподаватели от Франция, Германия и САЩ.

 

Езикът на другите е път както към тях, така и към едно ново единно човешко общество на взаимното разбиране и единството в различието. Благодарени на своето обучение много възпитаници, на езиковата гимназия са натрупали полезни езикови знания, намирайки своята реализация не само в България, но и по целия свят.


Доверете се на дългогодишният опит на квалифицирания екип от преподаватели в езиковата гимназия, насочени към постигане на европейски стандарти за издигане равнището за усъвършенстване на училищните компетентности.


Учебното заведение се стреми да даде отлична подготовката на своите възпитаници за бъдеща реализация в духа на общия девиз - Границите на моя език са границите на моя свят.


В Езикова гимназия Д - р Петър Берон се изучават четири езика - английски, немски, испански и френски. Преподава се по съвременна методика и се използват модерни учебници и учебни помагала, налични благодарение на сътрудничеството с чужди езикови центрове и издателства.

 

Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс за завършилите ЕГ, тъй като те могат да продължат образованието си в европейски и американски университети.

 

Учебното заведение предлага специалности, в които обучението се провежда на повече от един език по избор на кандидата и според неговото владеене.


Много важно е присъствието на преподавателката по ангийски език от Корпуса на мира Нанси Вегерсън, която има богат преподавателски опит, владее още два чужди езика и увлича учениците си с интересните си идеи и проекти.


В Eзикова гимназия ще намерите единствената чуждоезикова библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява.

 

Учебното заведение разполага с два компютърни кабинета с неограничен интернет достъп и помощта на квалифициран преподавател, което дава възможност на учениците за разширяване на контактите им с чужбина.

 

Партньорските връзки с училища от други държави вече са традиция, както и работата по конкретни съвместни проекти в сферата на трансграничното сътрудничеството.

 

Контакти

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН

Град Кюстендил, Община Кюстендил, ул. Цар Освободител 2
Телефон: 078552428
Email: eg_kn@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Кюстендил