Регистър на училищата

Училища в Койнаре, Община Червен бряг

Училища в Град Койнаре

Училища в Койнаре, Община Червен бряг

Училища в Община Червен бряг

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ, Червен бряг

ТГ Васил Априлов, Червен бряг е открита през 1921 година със Заповед, издадена от Министерството на търговията, промишлеността и труда. Тогава учебното заведение носи наименование Нисше училище