Регистър на училищата

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ, Град Стара Загора

ветеринарна медицина стара загора

ветеринарна медицина стара загора, гимназия по ветеринарна медицина, национална гимназия стара загора, нпг по ветеринарна медицина, нпг стара загора, обучение след 7 клас ветеринарен техник, пгвм иван павлов, пгвм стара загора, след 8 клас ветеринарен техник, стара загора

Галерия

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
Информация

НПГ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов в Стара Загора е с над 60 годишна традиция и е едно от най - модерните учебни заведения в страната.

 

С газифицирана отоплителна система, с три съвременно оборудвани компютърни кабинета, с подходящо обзаведени образцови кабинети по специалните и по общообразователните дисциплини, с учебно стопанство, където учениците получават нови знания при контактите си с животните, с общежитие, с всички условия, които предполагат творческа обстановка и желание за работа от страна на персонала, и стремеж към учене от страна на възпитаниците.

 

Завършилите придобиват професионална квалификация по европейските стандарти за специалностите- „Ветеринарен техник”, „Ветеринарен лаборант” и „Техник - технолог по качество на храни и напитки”/ специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”/.

 

Училището е носител на високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело „Анастасия Тошева”/ 2009/, медал „1300 години България”/ 1981/ и орден „Кирил и Методий” І-ва степен /1975/.

 

След завършване на 12 клас учениците придобиват ТРЕТА степен на професионална квалификация и имат възможността да продължат образованието си в университети в България и чужбина.

 

Училището отваря врати на 25 септември 1949 година и оттогава е утвърдена образователна институция в страната.

 

НПГВМ Иван Павлов успешно участва в разработването на национални и международни проекти на ЕС - в програмата „Учене през целия живот”/ в секторите „Коменски” , „Леонардо Да Винчи”/, „Еразъм+“, „Ученически и студентски практики”, УСПЕХ - по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора” и националната програма „ИКТ” в училище и други.

 

Благодарение на спечелени проекти една част от учениците практикуват в чужбина.

 

Други имат възможност да развиват талантите и уменията си в различни области / клубове по интереси - ученическа телевизия, подковачество, химик - експериментатор, културно - познавателен туризъм, български традиции и обичаи, театър, спорт и други/.

 

НПГВМ разполага с общежитие за 250 ученици и добра материално - техническа база за обучение!

 

През учебната 2015 - 2016 година гимназията предлага обучение след 7 и 8 клас, а така също и обучение за възрастни по следните специалности: „Ветеринарен техник“, „Ветеринарен лаборант“ и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“

 

Мнения на ученици от гимназията:


Спаска Лазарова, 11 клас -С голямо желание дойдох да уча в това училище, защото вярвах, че ще получа знания в областта на ветеринарната медицина. Това направиха моите преподаватели - ветеринарни лекари, които са отлични специалисти. Тук намерих и най-добрите си приятели. Участието ми в проект - „Мобилност”по проект „Леонардо Да Винчи”, финансиран със средства от Европейския съюз - „Ученически практики”, която тази година се проведе в Италия, е незабравимо! То разшири познанията и кръгозора ми! Вярвам, че видяното и наученото ще помогне в реализацията ми.

 

Шафие Зюлкярова, 11 клас - Аз участвам в програмата - „Училищни практики” към Тракийски университет. Стажове по тази програма се провеждат на различни места - в Сдружение с нестопанска цел „Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН”, „Заравет”, „ДИКСИ - ДР”, СНЦ „Зелени Балкани” - Спасителен център за диви животни, „Омегавет”.

 

Контакти

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ

Град Стара Загора, Община Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21
Телефон: 042607767, 042607364, 042607840
Факс: 042607767
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Стара Загора

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, Стара Загора

ПГМТТ Н.Й. Вапцаров, Стара Загора е учебно заведение, открито през учебната 1960-1961 година. Училището е открито в резултат на нарасналата нужда от квалифицирани технически кадри, в съотве

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ, Стара Загора

Професионална гимназия по електротехника Г. С. РАКОВСКИ е открита през 1962 година, в резултат на нарасналите нужди от квалифицирани технически кадри, необходими за развиващата се индустриализация в т