Регистър на училищата

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ, Град Стара Загора - Проекти

ветеринарна медицина стара загора

ветеринарна медицина стара загора, гимназия по ветеринарна медицина, национална гимназия стара загора, нпг по ветеринарна медицина, нпг стара загора, обучение след 7 клас ветеринарен техник, пгвм иван павлов, пгвм стара загора, след 8 клас ветеринарен техник, стара загора

Галерия

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ
Проекти

Проекти

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов - Стара Загора е одобрена да работи по следните проекти и национални програми
през 2014/2015 учебна година:

 

  

 

 - Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност. 

- ПРОЕКТ BG 051PO001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
- ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора", проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През 2014/2015 учебна година в учениците ще участват в 29 извънкласти и извънучилищни дейности.


Областите на извънкласна дейност и тематичните направления, в които ще бъдат включени учениците, са:


- Област "Природоматематически науки" -
- Клуб "Исторически стопаджия" - Екатерина Стойкова Русева, клуб "Занимателна география и картография" - Златка Христова Юрукова, секция "Красота и здраве" - Мариана Костова Вълчева
- Област "Хуманитарни науки" -
- Клуб "Болести по кучета и котки" - д-р Анастаия Петрова Чолакова, клуб "За животните с любов" - Петя Стойкова Радкова, клуб "Млади природозащитници" - д-р Динко Михайлов Динев
- Област "Здравно образование" -
- Клуб "Йога - философия, начин на живот и духовно усъвършенстване" - д-р Мариана Петкова Стефанова
- Област "Здравословен начин на живот" -
- Секция "Здрав дух, здраво тяло" - Делка Тенева Господинова; клуб " Да успеем заедно в масовите спортове " и клуб "Сила" - Тихомир Георгиев Китанов ; секция "Здраве и сила" - Румен Минев Михалев, Младежко звено "Бърза помощ в училище" - Христинка Лалева Златилова
- Област "Комуникативни умения на роден език" -
- Клуб " Ученическа телевизия "- Иванка Цветанова Христова; секция "Езиковата култура в прочита на художествения текст" - Мария Господинова Тенчева; клуб "Фотографията - вчера, днес и утре" - д-р Валентина Петкова Лашева, секция "България в обектива" - Мариана Костова Вълчева, клуб "Стара Загора - традиции и култура" - Галина Маркова Йорданова
- Област "Комуникативни умения на чужд език" -
- Клуб "Руски театър и слово" - Патриция Стоянова Ахчиева
- Област "Умения за самостоятелно учене и събиране на информация"
- Клуб "Елате с нас "- д-р Лидия Стоянова Блажева; клуб "Аз архивирам" - д-р Борислав Вълев Драганов, клуб "По света и унас" - Красимира Динева Пантулова-Иванова, секция "Пътешественик" - Делка Тенева Господинова, клуб "От древността до днес" - Румен Минев Михалев, клуб "Без багаж" - Катя Пенчева Енева-Савчева.
- Област "Граждански компетентности - форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти" -
- Клуб "Успешно поведение в обществото" - д-р Мария Христова Табанова, клуб "Мога да споря" - Юлия Петкова Бозукова
- Област "Предприемачество"
Секция "Как се управлява зайцеферма?" - Румяна Иванова Матева
- Област "Културни компетентности - изразяване на идеи, творчество емоционално и естетическо съприживяване чрез литература, музика и други" -
- Клуб "Български традиции и обичаи" - Тодорка Стайкова Ангелова, студио "Кукли и драма" - Марияна Димитрова Налбантова


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"


С проект на тема: "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "И. П. Павлов" - основа за подготовка на висококволифицирани ветеринарни техници и лаборанти"
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ" - МОДУЛ "ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА"

ДЕЙНОСТ V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНО/И СЪОРЪЖЕНИЕ/Я
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ"


МОДУЛ "ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА"

ДЕЙНОСТ 1. Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории (само за професионални училища).
ДЕЙНОСТ 3. Учебно оборудване и обзавеждане
ДЕЙНОСТ 4. Подмяна на подови настилки


НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ",
МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

Контакти

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН П.ПАВЛОВ

Град Стара Загора, Община Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21
Телефон: 042607767, 042607364, 042607840
Факс: 042607767
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Стара Загора

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, Стара Загора

ПГМТТ Н.Й. Вапцаров, Стара Загора е учебно заведение, открито през учебната 1960-1961 година. Училището е открито в резултат на нарасналата нужда от квалифицирани технически кадри, в съотве

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ

ПГЕ Г. С. РАКОВСКИ, Стара Загора

Професионална гимназия по електротехника Г. С. РАКОВСКИ е открита през 1962 година, в резултат на нарасналите нужди от квалифицирани технически кадри, необходими за развиващата се индустриализация в т