Регистър на училищата

Специализирани в София, Община Столична

Специализирани в Град София

Специализирани в София, Община Столична

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ПО ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ КЪМ ТУ - СОФИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ПО ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ КЪМ ТУ - СОФИЯ, София

Квартал Младост 1 се намира в Югозападен регион на България и е част от община Столична, Област София-град. Технологическото Училище Електронни Системи е създадено в структурата на Технически Универси

Специализирани в Община Столична