Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, Град Чирпан

мажоретни състави чирпан

мажоретни състави чирпан, пейо яворов чирпан, сип волейбол, сип волейбол чирпан, сип по шахмат чирпан, сип художествено слово, средно училище пейо яворов, су пейо крачолов яворов чирпан, футбол и шахмат чирпан

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

Средно Училище Пейо Крачолов Яворов се намира град Чирпан.

 

Учебното дело в града води своето начало в древността. По предания е известно, че още през първата половина на ХVIII век, през 1720 година, мнозина чирпански граждани владеят славянобългарско писмо и си служат с него да преписват богослужебни книги. Смята се, че по това време възниква училищното дело в Чирпан. Първите училища са килийни, където обучението се осъществява от духовници.

 

Преди двеста години заможно многобройно семейство подарява на един от пристигналите в града духовници място, където е построен първият метох и около 1815 година даскал Толо създава първото мъжко килийно училище. В своята работилница обучавал децата на печатни и нови ръкописни книги. Но поради големия брой желаещи да се ограмотяват и да учат, през 1849 година е построено училище, към църквата Света Богородица. СОУ П. К. Яворов е първоприемник на първото класно “Горномахленско” училище в града.

 

През 1893 година училището е преместено в нова учебна сграда, а през 1901 година са слети мъжкото и девическото училище.

 

От 1918 година получава названието Пълно средно учебно заведение, доказало се като елитно училище.

 

През 1950 година е въведена система за единно обучение от първо до единадесети клас.

 

През 1964 година учебните занятия започват в новопостроената учебна сграда, която е официално открита на 21 ноември 1965 година.

 

От 1990 година ЕСПУ е преименувано в СОУ. През 1990/1991 година за пръв път е въведено профилирано обучение по математика и български език и литература, с прием след завършено основно образование със срок на обучение 4 години.

 

През учебната 1993/1994 година за първи път в училището се осъществява прием в профил Изобразително изкуство, обучение в предпрофесионална подготовка по фирмена администрация с прием след завършено основно образование и прием в профил Български език и литература с интензивно изучаване на английски език, с прием след завършен седми клас. От 1999 година е сформирана паралелка с профил Музика.

 

През 2005 година НУ Алеко Константинов е слято със СОУ П. К. Яворов, с което обучението се осъществява от първи до дванадесети клас.

 

СУ П. К. Яворов е учебно заведение с проверено и доказано качество на образованието и конкурентноспособност на своите възпитаници.

 

Учениците получават профилираната подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност в съответната научна област. Получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване в ІV и VІІ клас, ДЗИ в ХІІ клас и на кандидатстудентските изпити.

 

Учениците имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка, която включва изобразително изкуство, фанфарна музика, вокална група "Тинейджъри", "Тим Тийн Театър", художествено слово, мажоретен състав, Балет Диви, волейбол, футбол и шахмат.

Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

Град Чирпан, Община Чирпан, ул. П. К. Яворов 6
Телефон: 041694496
Факс: 041694496
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Чирпан

ПГСС

ПГСС, Чирпан

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, гр.Чирпан предлага на своите ученици прием в следните специалности:Селски туризъм с професия Организатор на туристическа агентска дейност;Растителна за

Още Училища в Община Чирпан

ПГСС

ПГСС, Чирпан

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, гр.Чирпан предлага на своите ученици прием в следните специалности:Селски туризъм с професия Организатор на туристическа агентска дейност;Растителна за