Регистър на училищата

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА, Град Пловдив - Графичен дизайн

всяка една специалност ви води към успеха

всяка една специалност ви води към успеха, всяка една специалност ви доближава до успеха, европейско равнище на обучение в колеж омега, избор за успех с колеж омега, изградждаме личности и лидери в различни области, колеж омега, колеж омега вашия избор за успех, колеж омега гаранция за успех, колеж омега пловдив, конкурентоспособност на международния трудов пазар, професионален колеж омега, професионален колеж омега пловдив, професия графичен дизайнер пловдив, професия дизайнер в колеж омега пловдив, професия проектант компютърни мрежи пловдив, първи стъпки в света на информационните технологии, специалност графичен дизайн в колеж омега, специалност интериорен дизайн в колеж омега, специалност компютърни мрежи в колеж омега, частен професионален колеж омега, чпк омега, чпк омега пловдив

Галерия

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
Графичен дизайн

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН


Професия „Графичен дизайнер" - III степен на  професионална квалификация
/двугодишно професионално обучение, лиценз от НАПОО/


 
Графичният дизайн съчетава в себе си художествени умения, творческо мислене и дава свободен полет на въображението. Това е една от най - търсените и най - добре платените професии, гарантираща естетическо удовлетворение и възможност за развитие. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).


Защо „Графичен дизайн"?


Основна цел на специалността „Графичен дизайн" на колеж „Омега" е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. Колежаните ще изучат в детайли изискванията и стандартите на графичния дизайн в България и Европейския съюз, които ще им осигурят конкурентоспособност на международния трудов пазар. Програмата включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове графични изкуства. Включените курсове ще развият у колежаните умения за пълноценно ползване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността колежът е организирал посещения на фирми, работещи със специалисти графични дизайнери.


Професионална реализация


След завършване на специалността „Графичен дизайн", колежаните ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от които в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.

 
 Компетенции


 След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, колежанинът придобива редица компетенции. Той ще:

 

  • Познава и умее да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност;

 

  • Може да прилага в практиката получените знания по история на буквите и печатарските практики за осъществяване на свързванията;

 

  • Притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете
    Познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop

 

  • Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете

 

  • Използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност

 

  • Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET

 

 

 

 

Контакти

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Вълко Шопов 14
Телефон: 032944544
GSM: 0882933466, 0882933561
Факс: 032944544 
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД