Регистър на училищата

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА, Град Пловдив - Компютърни мрежи

всяка една специалност ви води към успеха

всяка една специалност ви води към успеха, всяка една специалност ви доближава до успеха, европейско равнище на обучение в колеж омега, избор за успех с колеж омега, изградждаме личности и лидери в различни области, колеж омега, колеж омега вашия избор за успех, колеж омега гаранция за успех, колеж омега пловдив, конкурентоспособност на международния трудов пазар, професионален колеж омега, професионален колеж омега пловдив, професия графичен дизайнер пловдив, професия дизайнер в колеж омега пловдив, професия проектант компютърни мрежи пловдив, първи стъпки в света на информационните технологии, специалност графичен дизайн в колеж омега, специалност интериорен дизайн в колеж омега, специалност компютърни мрежи в колеж омега, частен професионален колеж омега, чпк омега, чпк омега пловдив

Галерия

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА
Компютърни мрежи

 

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ


Професия „Проектант компютърни мрежи" - IV степен на  професионална квалификация
/двугодишно професионално обучение, задочна форма, лиценз от МОМН/

 

Специалността „Компютърни мрежи" на колеж „Омега" е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Програмиране C++, Програмиране Web design, Конфигуриране на компютърни мрежи, База данни, Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Диагностика на компютърна техника, както и разширено изучаване на Английски език, ориентирано към терминологията, свързана със специалността. За избираема професионална подготовка се предлага предметът „Програми за графичен дизайн“. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Икономика и Мениджмънт, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

 

Специалността „Компютърни мрежи" на колеж „Омега" Ви предоставя уникалната възможност само за две учебни години да получите ЧЕТВЪРТА степен на професионална квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи", като след това ще можете да продължите обучението си във Варненски Свободен Университет в специалност „Информатика" и да получите образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.

 

Защо „Компютърни мрежи"?

    
След завършване на курса колежаните ще могат не само да създават, но и да поддържат и администрират компютърни мрежи. Освен хардуерни специалисти, колежаните ще се превърнат и в конкурентоспособни софтуерни специалисти, програмисти и уеб-дизайнери, боравещи свободно с операционни системи като „Windows", „Linux", „DOS", както и с програмните продукти „C++" и „Web design". Компютрите и информационните системи като цяло са неразделна част от съвременния бизнес. Колеж „Омега" подготвя професионалисти, които безпроблемно да интегрират компютърните системи във всяка една бизнес единица.


Професионална реализация


Според последни статистически проучвания на Бюрото по труда, компютърните специалисти са на четвърто място в топ 10 на най-търсените професии. Завършвайки специалност „Компютърни мрежи", колежаните могат да намерят реализация както на националния, така и на световния трудов пазар на някоя от следните професионални позиции: системен аналитик, проектант, системен интегратор, мрежов и системен администратор, специалист по компютърна поддръжка, софтуерен специалист, системен програмист, администратор база данни, бизнес аналитик, уеб-дизайнер.

 

Контакти

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ОМЕГА

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Вълко Шопов 14
Телефон: 032944544
GSM: 0882933466, 0882933561
Факс: 032944544 
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД