Регистър на училищата

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ, Град Пловдив

пловдив

пловдив, ранно чуждоезиково обучение пловдив, училище бъдеще пловдив, частно основно училище бъдеще пловдив, частно основно училище пловдив, частно училище пловдив, частно училище с английски пловдив, чоу бъдеще пловдив, чоу засилено изучаване на английски език пловдив, чоу с англйски език пловдив, чоу с дейности по интереси пловдив, чоу с ранно чуждоезиково обучение пловдив

Галерия

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ
Информация

ЧОУ Бъдеще, Пловдив е учебно заведение за ученици в класовете от Първи до Осми.

 

 

Частно основно училище Бъдеще е разкрито със Заповед № РД  14-58/ 14.06.2005г. изменена със Заповед РД 14-30 / 02.04.2007г. В него се обучават ученици от І до VІІ клас с ранночуждоезиково обучение и целодневна организация на учебния процес.


Обучението на учениците от I до IV клас е ранно чуждоезиково, а от V до VIII клас е със засилено изучаване на английски език.

 


Приемът на ученици в ЧОУ Бъдеще, Пловдив се извършва по документи.

 


В ЧОУ Бъдеще, Пловдив се работи по одобрените от МОН програми, а по-малките ученици могат да се обучават при целодневна организация на учебния процес, при желание от страна на техните родители. Образователният процес е съобразен с държавните образователни изисквания.

 


Акцентът в обучението в Частно основно училище Бъдеще, Пловдив е поставен върху изучаването на Английски и Български език. Часовете по ЗИП са разпределени в тези два предмета.

 


Учениците, обучаващи се в учебното заведение, получават безплатни консултации по всички изучавани предмети, допълнителни занимания, съобразени с нивото на техните потребности.
Паралелките се състоят от 16 ученика в клас. Така се осигурява възможност за оптимална работа с всеки ученик.

 


В учебното заведение, у децата, се формират умения за ефективна организация на времето им за самоподготовка.

 


В Частно основно училище Бъдеще, Пловдив всички ученици  се обучават в една учебна смяна. Учебното заведение е общообразователно, финансирането му е частно.

Контакти

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БЪДЕЩЕ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Шести септември 252
Телефон: 032622656
Факс: 032622656
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД