Регистър на училищата

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ, Град София

иком интелект

иком интелект, колеж иком интелект, колеж с обучение по туризъм плевен, обучение за системен програмист, обучение за спасител при бедствия, обучение за треньор по конен спорт, предприемачество и мениджмънт хасково, софия, частен колеж варна, частен колеж монтана, частен колеж плевен, частен колеж стара загора, частен колеж хасково, частен професионален колеж иком интелект

Галерия

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ
Информация

Иком Интелект ООД е търговско дружество, създадено през 1992 година с Решение на Софийски градски съд с дело № 27032/1992 година. Основната дейност на дружеството към днешна дата е Управленско консултиране и разработка на проекти и програми за малкия и средния бизнес.

 

Фирмата развива издателска дейност, библиотека „Знаещ, Можещ, Богат“. Иком Интелект провежда и участва в Международни програми за обучение, осъществява колежанско обучение. Към Иком Интелект ООД функционира Център за професионално обучение, който дава възможност за придобиване на професионална квалификация и преквалификация.


През 1994 година е подписан договор за организирне на дистанционно обучение в България с
Cook’s Institute of Electronics Engineering /CIEE/ – USA.


Частен професионален колеж Иком-Интелект е открит през 1996 година като Частно Професионално Училище по икономика и мениджмънт, София.


През следващата година учебното заведение става член на Българска Асоциация на Частните Училища – БАЧУ.


През 2002 година висшето учебно заведение се преобразува в Професионален Колеж.


Частен професионален Колеж Иком-Интелект е член на Българския съюз на частните предприемачи – "Възраждане" от 2003 година. През същата година е създадена Частна професионална Гимназия, Плевен, а през 2004 година е създаден ЦПО към Иком Интелект с Лиценз на НАПОО.


ЧП Колеж Иком-Интелект е обявен за Колеж на годината, през 2005, от фондация „Човешки ресурси“.


Колежът работи по сключен договор от 2007 година за партньорство и продължаващо обучение в бакалавърска степен с университет EUROPEAN UNIVERSITY, Испания.


ЧП Колеж Иком-Интелект работи по сключен договор за партньорство и продължаващо обучение в бакалавърска степен и с университет UNIVERSITY OF NICOSIA , Кипър от 2009 година.


Две години по-късно е сключен договор за партньорство и продължаващо обучение в бакалавърска степен с университет VAN HALL LARENSTEIN, Холандия.


Oт учебната 2011-2012 учебна година в Частен професионален колеж Иком-Интелект е обявен прием с преподаване на български или английски език.

Регионални центрове

 Частен професионален колеж Иком-ИнтелектИком Интелект София -

 

тел: 029804269


Иком Интелект Монтана -

 

тел.: 0879836924, 0878909939


Иком Интелект Хасково –

 

тел.: 038664833


Иком Интелект Варна –

 

тел.: 0879836926


Иком Интелект Плевен –

 

тел.: 064800256, 0879836923


Инком Интелект Стара Загора –

 

тел.: 0885253209

Контакти

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ

Град София, Община Столична, бул. Княз Ал. Дондуков 14
Телефон: 029804269
GSM: 0879836922, 0878909939
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в