Регистър на училищата

АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ, Град София

Галерия

АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ

АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ
Информация

АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ

Английската Бизнес Гимназия Евростандарт е открита през 1996 година за обучение на ученици по актуални и търсени икономически специалности с интензивно изучаване на английски език.

Днес в Евростандарт се обучават ученици в гимназиален курс и след завършено средно образование.

Английска Бизнес Гимназия Евростандарт приема момчета и момичета за обучение от осми  до дванадесети клас.

Бизнес Колеж Евростандарт обучава младежи и девойки след средно образование за получаване на трета и четвърта степен на професионална квалификация по шест икономически специалности.

Училището се намира в централната част на града с изключително добри възможности за транспортни комуникации със всички райони на града.

Предлага обучение по английски език на нивото на английска езикова гимназия, като се изучават 1760 часа английски език през целия курс на обучение.

Билингвално обучение - от девети да дванадесетиклас с изучаване на английски език на три общообразователни предмети - история, география и биология и един специален предмет - бизнес комуникации.

Професионална подготовка по професия Финансист.

Учебното заведение дава добрата компютърна подготовка - изучава се информатика, информационни технологии и компютърни офис системи през целия учебен период от девети  до дванадесети клас.

Овладява се съвременен компютърен софтуер - пълния пакет на Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design и компютърни мрежи в модерен компютърен кабинет, придобиват професионални практически умения за изработване на презентации, уеб - страници и предпечатна подготовка.

Училището разполага с добра материална база - самостоятелен етаж. Класните стаи са светли, добре обзаведени и хигиенични.

Обособени са и две зали за срещи и занимания по интереси.

Компютърният кабинет е обзаведен с модерни компютри и целодневен Интернет. На разположение на учениците е и библиотека, оборудвана с четири компютъра, с художествена и специална литература, включително много речници и справочници.

Учениците спортуват в Спортния комплекс на ТУ, където имат възможност да играят футбол, тенис, волейбол, баскетбол, да плуват. 

Контакти

АНГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ И КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ

Град София, Община Столична, пл. Света Неделя № 4
Телефон: 029311899, 0878670738
GSM: 029310034, 0878670753
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в