Регистър на училищата

Веда Консулт ЕООД, Град Габрово

веда консулт

веда консулт, веда консулт габрово, габрово, компютърно обучение габрово, обучение ключови компетентности габрово, обучение оперативен счетоводител габрово, професионално обучение аниматор в туризма габрово, професионално обучение по професия габрово, професионално обучение сервитьор барман габрово, професионално обучение социален асистент габрово, професионално обучение стругар габрово, център за професионално обучение габрово, чужд език по европейска езикова рамка габрово

Веда Консулт ЕООД
Информация

Информация

ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД - Център за професионално обучениеВЕДА КОНСУЛТ ЕООД е регистрирана през 1997 година със седалище град Габрово, ул. Станционна 3 като обучителен център. От 2000 година към фирмата е открит търговски офис, който предлага компютърна техника, офис консумативи, сервиз и консултации.

 

През 2003 година ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД става лицензиран Център за професионално обучение - лицензия N:200312045 на Националната агенция за професионално образование и обучение по 63 професии и 96 специалности. Притежава доказан опит по проекти по програма „Еразъм”, ОПРЧР и процедури на Агенцията по заетостта.

 

ВЕДА КОНСУЛТ - Център за професионално обучение е регистриран Доставчик на обучение към Агенцията по заетостта, МОН и БАБХ.

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 

ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД предлага :

 

  • Обучение в областта на езиковите и дигиталните компетенции.

 

  • Професионално обучение и квалификация по 96 специалности, в т. число  от списъка на защитените професии.

 

  • Едни от най-търсените са: „Стругар”, „Заварчик”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Помощник – възпитател”, „Болногледач”, „Социален асистент”.

 

  • Обучение на учители с кредити, както и обучение на наставници и учители от паралелки с дуално обучение.

 

  • Обучение по „Растителна защита”.

 

  • Участие в регионални, национални и международни проекти, свързани с обучение и професионална квалификация.

 

  • Форми на обучение (в съответствие с рамковите програми за ПО) - групова, самостоятелна, индивидуална, дистанционна, задочна.

 

 

Контакти

Веда Консулт ЕООД

Град Габрово, Община Габрово, ул. Станционна 3, под Автогарата
Телефон: 066806552, 066806721
GSM: 0898543012
Интернет сайт: veda.bg

Галерия

Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД
Веда Консулт ЕООД

Още Училища в Град Габрово

Център за специална образователна подкрепа - Габрово

Център за специална образователна подкрепа - Габрово, Габрово

Центърът за специална образователна подкрепа - Габрово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Води началото си от 1967 г., като п

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Габрово

Основно училище Христо Ботев в град Габрово води началото си от далечната 1862 година, когато даскал Пенчо Гърбата открива първото училище. През своето 150 годишно съществуване училище Христо Ботев &n

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ, Габрово

От своето създаване до днес ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ гостоприемно отваря вратите си, за да въведе с любов своите възпитаници в тайнството на знанието. Започнало е със седем паралелки от осем учители, в настоя

СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Габрово

Мисия на училищетоосигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на ученицитеформира личностти с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско