Регистър на училищата

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Град Стара Загора

авторитетна просветна институция стара загора

авторитетна просветна институция стара загора, авторитетно вечерно училище стара загора, вечерна форма на обучение стара загора, вечерно обучение стара загора, вечерно средно училище захари стоянов, вечерно су захари стоянов, вечерно су захари стоянов стара загора, вечерно су стара загора, вечерно училище стара загора, всу захари стоянов, всу захари стоянов стара загора, всу стара загора, качествено образование стара загора, качествено обучение стара загора, предпочитано вечерно училище стара загора, препоръчано вечерно училище стара загора, училище с безспорен авторитет стара загора, училище с вечерна форма на обучение стара загора, училище с традиции стара загора

Вечерно средно училище Захари Стоянов
Информация

Вечерно училище Захари Стоянов

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Стара Загора

 

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Стара Загора е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати през 1946 год., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Първоначално обучението се провежда в класните стаи на бившата мъжка гимназия Иван Вазов, сега ПГСАГ. Първите възпитаници над 320 са обучавани в трета учебна смяна след работно време. През първите десет години от съществуването си вечерното училище успява да удвои броя на учениците си, като през 1956/57 учебна година те наброяват близо 700.

 

Постепенно Вечерно средно училище Захари Стоянов се утвърждава като авторитетно просветно средище, призвано да задоволява насъщната потребност от повишаване на образованието на по-възрастните. Броят на паралелките непрекъснато се увеличава, оформят се среден и горен курс.

 

След първоначалния успех и възход следват редица промени на сградата на училището, помещаващо се в 1-во и 2-ро средни училища, 9-то основно училище, сградата на бившето начално училище Кирил Христов.

 

Въпреки трудностите Вечерната гимназия отстоява своите позиции благодарение на усърдната и компетентна работа на висококвалифицирания преподавателския и управленчески екип от педагози.

 

Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация.

 

През всички тези немалко години Вечерно средно училище Захари Стоянов е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на град Стара загора.

 

В днешният динамичен и труден начин на живот, много млади хора са принудени да напуснат преждевременно училищната скамейка, за да се издържат сами. На това се дължи необходимостта от вечерната гимназия, която е единствена по рода си в област Стара Загора.

 

През изминалите години Вечерното училище в Стара загора запазва своя авторитет и влияние сред обществеността, като през последните години, този авторитет се затвърждава от високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа. Броят на паралелките се запазва и наброява седем - по две 9-ти, 10-ти, 11-ти и един 12-ти клас.

 

Учебните занятия се провеждат в удобно за работещите време - от 17 до 21 часа. Свободните от занятия дни съвпадат с ваканциите на другите училища. Правилникът за вътрешния ред е изработен така, че да позволява съчетаване на учебния процес със служебните и семейни ангажименти на обучаващите се.

 

По всички общообразователни предмети е налице равностойност в обема, изискванията и критериите с останалите училища, налице е и равностойност на издадените дипломи за средно образование. Завършилите възпитаници на ВСУ Захари Стоянов, имат възможност да продължат образованието си във висшите учебни заведения.

 

Вечерно средно училище Захари Стоянов, Стара Загора се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за качествено образование.

 

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за възпитаниците и развитието на индивидуалната личност.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Към момента ВСУ Захари Стоянов се намира в гр. Стара загора на ул. Ангел Кънчев 82, в сградата на Девето основно училище В. Ханчев, западен вход, 4 етаж.

 

 

Директор на учебното заведение е г-н Георги Еремиев.

 

Контакти

Вечерно средно училище Захари Стоянов

Град Стара Загора, Община Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 82
Телефон: 042623930
Интернет сайт: www.vsousz.org

Галерия

Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов
Вечерно средно училище Захари Стоянов

Още Училища в Град Стара Загора

Основно училище Кирил Христов

Основно училище Кирил Христов, Стара Загора

Основно училище Кирил Христов, Стара Загора е основано през 1896 год. Неговата дългогодишна история е повод за гордост у учителите и учениците, които ценят и уважават традициите. Учебното заведение е

Професионална гимназия по механотехника и транспорт Никола Йонков Вапцаров

Професионална гимназия по механотехника и транспорт Никола Йонков Вапцаров, Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника и транспорт Никола Йонков Вапцаров е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пъ

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов, Стара Загора

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, по