Регистър на училищата

ВИСША МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, Град София

ВИСША МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Информация

ВИСША МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Висшата международна школа - Техническо законодателство и управление на качеството е изградена през 1997 година чрез споразумение за съвместна дейност между Технически университет - София и TÜV AKADEMIE Rheinland - Köln и TÜV AKADEMIЕ Rheinland Euroqoa - Budapest, посредством техния представител ТЮФ Рейнланд - България ЕООД.

Школата подготвя специалисти по Европейско техническо законодателство и управление на качеството, отговарящи на най - високите съвременни изисквания, за съдействие, модернизация и повишаване на конкурентоспособността на икономиката на Република България.

Обучението за получаване на определени квалификации се извършва от български преподаватели в ТУ - София, по ноу - хау, учебни планове, програми и адаптирана учебна литература на TÜV AKADEMIE - Rheinland.

Квалификацията се признава чрез изпит и сертификация на персонал от международно призната организация с акредитация на европейско равнище - TÜV ZERТ - Köln.

Контакти

ВИСША МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Град София, Община Столична, бул. Св. Климент Охридски № 8, блок 4 на ТУ
Телефон: 029652688
Факс: 029653846
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в