Регистър на училищата

Висше строително училище Любен Каравелов, Град София

висше образование в област строителство софия

висше образование в област строителство софия, висше строително учебно заведение софия, висше строително училище любен каравелов, висше учебно заведение любен каравелов, висше учебно заведение любен каравелов софия, висше учебно заведение с модерна база софия, всу любен каравелов, всу любен каравелов софия, елитно висше строително учебно заведение софия, елитно висше строително училище софия, наложило се специализирано висше училище софия, предпочитано висше строително училище софия, препоръчано висше строително училище софия, специализирано висше строително училище софия, утвърдено висше строително училище софия

Галерия

Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов

Висше строително училище Любен Каравелов
Информация

Информация

Висше строително училище Любен Каравелов е висше учебно заведение със седалище град София. Утвърдило и наложило се модерно учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.


Правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, което е създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.


ВСУ Любен Каравелов е специализирано висше училище за подготовка на квалифицирани специалисти с висше образование в областта на строителството.


Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в столицата.


Висшето учебно заведение предлага на своите възпитаници обучение на най-съвременно ниво. Подготвя висококвалифицирани специалисти, строителни кадри във всички образователно-квалификационни степени – Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър, Доктор.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.


Репутацията на ВСУ Любен Каравелов, София се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.


Възпитаниците на Висшето училище са заели трайно място в строителния бранш като изявени специалисти. Те са известни и уважавани строителни бизнесмени, практикуващи инженери у нас и в чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във висши и средни училища, научни работници и много други.

 

Учебното заведение разполага с ресурс да развива научноизследователска и приложно-практическа дейност. ВСУ поддържа успешни, пълноценни международни контакти с други висши училища в страни на Европейската общност.

 

ВСУ Любен Каравелов и прилежащите към него сгради са раположени върху 106 дка парков терен.


Училището раполага с богата учебно-материална, информационна и спортна база. Базата на ВСУ Любен Каравелов представлява цялостен учебен комплекс с всички необходими административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

 

ВСУ Любен Каравелов, София е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.


Висше строително училище Любен Каравелов е утвърдило се учебно заведение съчетаващо образование с професия, придобиване на знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда и подбора на различни специалисти за строителната индустрия.

 

Ректор на ВСУ е проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов.

 

 

Контакти

Висше строително училище Любен Каравелов

Град София, Община Столична, ул. Суходолска 175
Телефон: 028029100, 028029191
Факс: 028029101
Email: vsu@vsu.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в