Регистър на училищата

Висше строително училище Любен Каравелов, Град София - Архитектурен факултет

висше образование в област строителство софия

висше образование в област строителство софия, висше строително учебно заведение софия, висше строително училище любен каравелов, висше учебно заведение любен каравелов, висше учебно заведение любен каравелов софия, висше учебно заведение с модерна база софия, всу любен каравелов, всу любен каравелов софия, елитно висше строително учебно заведение софия, елитно висше строително училище софия, наложило се специализирано висше училище софия, предпочитано висше строително училище софия, препоръчано висше строително училище софия, специализирано висше строително училище софия, утвърдено висше строително училище софия

Галерия

Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов
Висше строително училище Любен Каравелов

Висше строително училище Любен Каравелов
Архитектурен факултет

Архитектурният факултет е основно звено на ВСУ Любен Каравелов, в което се осъществява учебна и научноизследователска дейност и се извършва административно обслужване на студентите и докторантите. В Архитектурния факултет се извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Архитектура и образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност Строителство и архитектура на сгради и съоръжения.


Катедри в Архитектурен факултет:

 

  • Катедра Градоустройство, теория и история на архитектурата

 

  • Катедра Сградостроителство и архитектурни конструкции

 

  • Катедра Информатика, визуални изкуства и комуникации

 

Органи за управление на факултета са: Общото събрание на АФ, Факултетният съвет и Деканът на факултета.

 

доц. д-р худ. Александра Иванова

Декан

Email: alexivanova@yahoo.com

Тел.: +359 2 80 29 253

 

Анна Петкова

Организатор

Email: a_petkova@vsu.bg

Тел.: +359 2 80 29 190

 

инж. Даниела Андонова

Организатор

Email: danyand@vsu.bg

Тел.: +359 2 80 29 157

Контакти

Висше строително училище Любен Каравелов

Град София, Община Столична, ул. Суходолска 175
Телефон: 028029100, 028029191
Факс: 028029101
Email: vsu@vsu.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в