Регистър на училищата

Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън, Град София - Материална база

2 аег софия

2 аег софия, 2 аег томас джеферсън, 2 аег томас джеферсън софия, 2 езикова гимназия томас джеферсън, авторитена езикова гимназия софия, втора аег софия, втора аег томас джеферсън, втора аег томас джеферсън софия, втора английска гимназия софия, втора английска езикова гимназия софия, втора езикова гимназия софия, гимназия с добра езикова подготовка софия, гимназия с езикова насоченост софия, гимназия томас джеферсън софия, добра езикова подготовка софия, добро езиково обучение софия, качествено езиково обучение софия, качествено образование софия, качествено обучение софия, предпочитана английска гимназия софия, предпочитана езикова гимназия софия, препоръчана английска гимназия софия, препоръчана езикова гимназия софия

Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Материална база

Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън, София се помещава в красива, съвременно оборудвана сграда разположена в централния столичен район Триадица, квартал Стрелбище.

 

Училищната сграда е с модерна архитектура и дигитални средства, позволяващи интерактивно обучение.

 

Възпитаницита на учебното заведение се обучават в езикови кабинети, кабинети по БЕЛ, STEM център (природни науки, математика и технологии), кабинети по обществени науки и гражданско образование, кабинети по ИТ, кабинет по изкуства и спортна зала, със съблекални и санитарни възли.

 

Новият и модерен STEM център с виртуални лаборатории е изграден по проекта на II АЕГ за иновации и включва съвместно преподаване по природни науки, технологии и математика, дигиталност и интегралност.

 

Състои се от 4 зали - виртуална, лаборатория, технологична и дигитална креативност.

 

Зала Виртуална е оборудвана със z Space станции от ново поколение, които визуализират процеси и явления в 3D формат и правят обучението по биология, химия, физика и математика интересено и разбираемо за учениците.

 

Зала Лабораторна е предназначена за извършване на опити и упражнения, без които процесът на обучение в областта на природните науки не би бил ефективен.

 

Зали Технологична и Дигитална креативност развиват дигиталните умения и отговорят на потребностите на учениците от нов начин на преподаване, основан на по-широко използване на ИКТ, реорганизирана учебна среда, интегралност и нова роля на учителя - ментор в процеса на учене чрез правене.

 

Във виртуалните лаборатории по природни науки се преподава иновативно - екипи от учители обучават учениците като едновременно преподават биология и химия, физика и математика. Интегрираният модел на обучение, съчетан с използване на технологиите, засилва интереса на учениците и им помага да повишават резултатите си.

 

STEM центърът позволява различно обучение, развиващо умения като анализиране, изследване на ситуацията, критическо мислене, гъвкавост при решаването на проблеми. Професиите на бъдещето изискват комбинация от специализирани познания в областта на STEM, както и личностни качества като емпатия и дизайн мислене, които могат да бъдат постигнати чрез интегралност в обучението по природни науки, математика и ИТ.

 

Извънкласните дейности се провеждат в кабинетите за дейности по интереси; спорт, превенции, здравно образование; арт ателие; зала за танци; фитнес зала.Част от дейностите за ритуализация на училищния живот се провеждат в тържествената зала.

 

Тясно свързан с обучението, както и със свободното време на учениците и учителите, е библиотечно-информационният център.

 

В помощ на ученици, учители и родители е консултативният, кабинет на училищните психолози и педагогическите съветници, както и училищният център за кариерно консултиране и ориентиране.


Консултациите с родители и ученици се провеждат в кабинетите за неформално общуване.


Училището разполага още и със здравен кабинет, бюфет и методичен кабинет.


Малко училища могат да се похвалят със спортни площадки: за волейбол, за баскетбол, за тенис и лекоатлетически писти.


Добре подреденият и озеленен училищен двор с кътове за общуване, както и вътрешният двор са мястата за отдих и общуване в голямото междучасие, преди и след учебните часове.


Стремежът към модернизация и оптимизиране на учебно-възпитателния процес и използването на новите високи технологии е осигурено посредством:

 

 • съвременни езикови кабинети, обзаведени с интерактивни мултимедийни дъски; LED дисплеи; zSpace станции за виртуална реалност;

 

 • богата библиотека с издания на български и английски език;

 

 • три компютърни кабинета с високоскоростен Internet;

 

 • два мултимедийни кабинета, които се използва активно за нуждите на обучението по всички предмети, за дейностипо интереси;

 

 • социални пространства с цялостно покритие с wifi мрежа;

 

 • ателиета за извънкласни дейности;

 

 • кабинет за неформално общуване;

 

 • консултативен кабинет;

 

 • зала за танци;

 

 • актова зала;

 

 • просторен физкултурен салон;

 

 • фитнес зала;

 

 • открити спортни площадки;

 

 • широко дворно пространство.

 

Контакти

Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън

Град София, Община Столична, ж.к. Стрелбище, ул. Траянова врата 26
Телефон: 028283679
GSM: 0888191761, 0888192459
Интернет сайт: 2els.com

Галерия

Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън
Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън

Още Училища в Община Столична

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген, София

Центърът за специална образователна подкрепа Едуард Сеген е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в гр. София, жк. Надежда 1. Води

HRC Culinary Academy - Кулинарна академия Ейч Ар Си

HRC Culinary Academy - Кулинарна академия Ейч Ар Си, София

Кулинарна академия HRC е сред малкото места в Европа и единствената по рода си образователна институция в Източна Европа, която подготвя своите студенти за една от най-желаните професии днес - тази на

6-то основно училище Граф Игнатиев

6-то основно училище Граф Игнатиев, София

6-то основно училище Граф Игнатиев, гр. София осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Частно средно училище Константи-Кирил Философ

Частно средно училище Константи-Кирил Философ, София

ЧСУ Константин-Кирил Философ, София е българско частно училище, с интензивно изучаване на английски/немски език. Предлага качествено образование, съобразено с изискванията на XXI век.

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ 8-МИ, 10-ТИ И 12-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен на

Британско училище в София

Британско училище в София, София

Британско училище в София - Училище на бъдещето! Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство“ ил

202 Основно училище Христо Ботев

202 Основно училище Христо Ботев, Долни пасарел

202 Основно училище Христо Ботев, Долни Пасарел е учебно заведение с 145 годишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,