Регистър на училищата

Висше училище по телекомуникации и пощи, Град София - Специалности

авторитетно висше училище в софия

авторитетно висше училище в софия, висше училище по телекомуникации и пощи, висше училище по телекомуникации софия, висше училище софия, ву колеж по телекомукицаии и пощи, ву по телекомуникации и пощи, ву телекомуникации и пощи софия, вутп, вутп софия, елитно висше учебно заведение в софия, наложило се висше училище в софия, предпочитано висше училище в софия, препоръчано висше училище в софия, софия, специализирано висше училище в софия, утвърдено висше училище в софия

Висше училище по телекомуникации и пощи
Специалности

Висше училище по телекомуникации и пощи, София е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти с висше образование. Изучаваните специалности са привлекателни и перспективни за младите хора.


Обучението се извър­ш­ва в редовна и задочна форма за придобиване на об­ра­зователно-квалификационна степен бакалавър в следните про­фе­сионални на­правления и специалности:


ОКС Професионален бакалавър

 

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:

 

Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

Киберсигурност на високите технологии - съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството.

 

Безжични комуникации - осигурява обучение в една от най-значимите сфери на технологиите. Съвременните безжични мрежи определят един съвсем нов облик на общуване между хората, което поражда търсенето на подготвени специалисти, които могат да се заемат с изграждането и поддръжката на безжични мрежи.

 

Компютърно администриране на софтуерни приложения е най-актуалната и перспективна специалност в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо производителни компютърни архитектури и др.

 

Софтуерно проектиране - предоставя гъвкавост и адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща прилагане на придобитите знания и умения в съответствие с най-новите тенденции в развитието на компютърните науки. Всеки студент, завършил тази специалност може да се реализира навсякъде по света като професионален специалист по софтуер с използване на съвременни платформи и автоматизация на разпределени системи и услуги в облачна среда.

 

Професионално направление Администрация и управление по специалност:

 

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите е насочена към бизнес ориентираните кандидат-студенти, които имат желание да работят в сферата на телекомуникациите и информационните технологии.

 

ОКС Бакалавър

 

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:


Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:


Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение - съвместна програма с Висше военновъздушно училище Георги Бенковски гр. Долна Митрополия. От 1 до 4 семестрър обучението се провежда във ВУТП, от 5 до 8 семестър във Висше военновъздушно училище Георги Бенковски гр. Долна Митрополия.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер с компетентности в областта на принципите на работа и анализа на електронни схеми както за общо предназначение, така и в управлението на въздушното движение.


Телемедицина - съвместна програма с Медицинските университети в Пловдив и Плевен - 1 и 2 семестрър обучението се провежда във ВУТП, 3 и 4 семестър в Медицински университет в Пловдив, 5 и 6 семестър отново във ВУТП, 7 семестър в Медицински университет в Плевен, 8 семестър и стаж в Медицински университети Плевен или Пловдив.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер в областта на управлението и поддръжката на интелигентни и роботизирани приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.


Софтуерно проектиране в медицината - съвместна програма с Медицинските университети в Пловдив и Плевен - 1 и 2 семестрър обучението се провежда във ВУТП, 3 и 4 семестър в Медицински университет в Пловдив, 5 и 6 семестър отново във ВУТП, 7 семестър в Медицински университет в Плевен, 8 семестър и стаж в Медицински университети Плевен или Пловдив.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер в областта на проектирането и и управлението на софтуерни приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.

 

Телекомуникационни технологии - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер и развиват компетенции и умения за конструиране, технология и производство на комуникационни модули, проектиране на устройства и системи за предаване на данни, радио и телевизионно разпръскване, аудио и видео техника.

 

Компютърни технологии - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер развиват компетенции и умения за създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения.

 

Киберсигурност на комуникационните технологии - завършилите специалностт придобиват професионална квалификация инженер развиват компетенции и умения за създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения.

 

Мениджмънт в телекомуникациите и пощите - завършилите специалността Мениджмънт в телекомуникациите и пощите развиват компетенции и умения като ръководители, мениджъри и специалисти, които се занимават с маркетинг, оперативен мениджмънт, управлението на електронни съобщения, в пощенския сектор, телекомуникациите и мобилните оператори.


Киберсигурност в бизнеса - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер развиват компетенции и умения за проектиране на сигурни мрежи и мрежови услуги, мониторинг и одит на мрежовата сигурност, които да позволят реализация в бизнес практиката в областта на киберсигурността.


Дигитално предприемачество и високи технологии - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер, развиват специализирани компетенции, които да се реализират на пазара на труда и да заемат работни места в IT сектора, технически и ръководни позиции във високотехнологични предприятия и да развиват успешен предприемачески бизнес в условията на Индустрия 4.0 и предстояща 5.0

 

Цифровизация и публична администрация - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер със специализирани компетенции, които да се реализират в дигитализиращите се държавни и общински административни структури, предоставящи дигитални публични услуги.

 

ОКС Магистър

 

Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС магистър с форма на обучение (редовна и задочна) в следните професионални направления:

 

Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

  • Информационни технологии

 

  • Мобилни комуникации и Интернет

 

Професионално направление Администрация и управление по специалности:

 

  •  Управление на услуги

 

  • Смарт лидерство

 

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС професионален бакалавър, ОКС бакалавър и ОКС магистър с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).

 

Подготовката, която получават възпитаниците, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.

 

Контакти

Висше училище по телекомуникации и пощи

Град София, Община Столична, ул. Акад. Стефан Младенов 1
Телефон: 028062182, 028621034
GSM: 0889114242
Факс: 028622893
Интернет сайт: www.utp.bg

Галерия

Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи

Още Училища в Община Столична

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, София

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи

139 Основно училище Захарий Круша

139 Основно училище Захарий Круша, София

139 Основно училище Захарий Круша, София е с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отваря врати, за да посрещне своите ж

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознато

71 Средно училище Пейо Яворов

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ В 8-МИ, 9-ТИ И 11-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 - 2025 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД, София

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., изпълнява всички държавни образователни стандарти на МОН, като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

6-то основно училище Граф Игнатиев

6-то основно училище Граф Игнатиев, София

6-то основно училище Граф Игнатиев, гр. София осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п