Регистър на училищата

Висше училище по телекомуникации и пощи, Град София - Специалности

авторитетно висше училище в софия

авторитетно висше училище в софия, висше училище по телекомуникации и пощи, висше училище по телекомуникации софия, висше училище софия, ву колеж по телекомукицаии и пощи, ву по телекомуникации и пощи, ву телекомуникации и пощи софия, вутп, вутп софия, елитно висше учебно заведение в софия, наложило се висше училище в софия, предпочитано висше училище в софия, препоръчано висше училище в софия, софия, специализирано висше училище в софия, утвърдено висше училище в софия

Висше училище по телекомуникации и пощи
Специалности

Висше училище по телекомуникации и пощи, София е едно от авторитетните училища в България, подготовящо специалисти с висше образование. Изучаваните специалности са привлекателни и перспективни за младите хора.


Обучението се извър­ш­ва в редовна и задочна форма за придобиване на об­ра­зователно-квалификационна степен бакалавър в следните про­фе­сионални на­правления и специалности:


ОКС Професионален бакалавър

 

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:

 

Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

Киберсигурност на високите технологии - съчетава изучаването на комуникационни мрежи и технологии и правните и етични въпроси в областта на компютърната сигурност. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството.

 

Безжични комуникации - осигурява обучение в една от най-значимите сфери на технологиите. Съвременните безжични мрежи определят един съвсем нов облик на общуване между хората, което поражда търсенето на подготвени специалисти, които могат да се заемат с изграждането и поддръжката на безжични мрежи.

 

Компютърно администриране на софтуерни приложения е най-актуалната и перспективна специалност в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо производителни компютърни архитектури и др.

 

Софтуерно проектиране - предоставя гъвкавост и адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща прилагане на придобитите знания и умения в съответствие с най-новите тенденции в развитието на компютърните науки. Всеки студент, завършил тази специалност може да се реализира навсякъде по света като професионален специалист по софтуер с използване на съвременни платформи и автоматизация на разпределени системи и услуги в облачна среда.

 

Професионално направление Администрация и управление по специалност:

 

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите е насочена към бизнес ориентираните кандидат-студенти, които имат желание да работят в сферата на телекомуникациите и информационните технологии.

 

ОКС Бакалавър

 

Висше училище по телекомуникации и пощи провежда обучение по държавна поръчка и срещу заплащане в:


Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:


Комуникационни системи за обслужване на въздушното движение - съвместна програма с Висше военновъздушно училище Георги Бенковски гр. Долна Митрополия. От 1 до 4 семестрър обучението се провежда във ВУТП, от 5 до 8 семестър във Висше военновъздушно училище Георги Бенковски гр. Долна Митрополия.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер с компетентности в областта на принципите на работа и анализа на електронни схеми както за общо предназначение, така и в управлението на въздушното движение.


Телемедицина - съвместна програма с Медицинските университети в Пловдив и Плевен - 1 и 2 семестрър обучението се провежда във ВУТП, 3 и 4 семестър в Медицински университет в Пловдив, 5 и 6 семестър отново във ВУТП, 7 семестър в Медицински университет в Плевен, 8 семестър и стаж в Медицински университети Плевен или Пловдив.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер в областта на управлението и поддръжката на интелигентни и роботизирани приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.


Софтуерно проектиране в медицината - съвместна програма с Медицинските университети в Пловдив и Плевен - 1 и 2 семестрър обучението се провежда във ВУТП, 3 и 4 семестър в Медицински университет в Пловдив, 5 и 6 семестър отново във ВУТП, 7 семестър в Медицински университет в Плевен, 8 семестър и стаж в Медицински университети Плевен или Пловдив.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер в областта на проектирането и и управлението на софтуерни приложения за нуждите на медицината и здравеопазването.

 

Телекомуникационни технологии - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер и развиват компетенции и умения за конструиране, технология и производство на комуникационни модули, проектиране на устройства и системи за предаване на данни, радио и телевизионно разпръскване, аудио и видео техника.

 

Компютърни технологии - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер развиват компетенции и умения за създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения.

 

Киберсигурност на комуникационните технологии - завършилите специалностт придобиват професионална квалификация инженер развиват компетенции и умения за създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи в областите на разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения.

 

Мениджмънт в телекомуникациите и пощите - завършилите специалността Мениджмънт в телекомуникациите и пощите развиват компетенции и умения като ръководители, мениджъри и специалисти, които се занимават с маркетинг, оперативен мениджмънт, управлението на електронни съобщения, в пощенския сектор, телекомуникациите и мобилните оператори.


Киберсигурност в бизнеса - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер развиват компетенции и умения за проектиране на сигурни мрежи и мрежови услуги, мониторинг и одит на мрежовата сигурност, които да позволят реализация в бизнес практиката в областта на киберсигурността.


Дигитално предприемачество и високи технологии - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер, развиват специализирани компетенции, които да се реализират на пазара на труда и да заемат работни места в IT сектора, технически и ръководни позиции във високотехнологични предприятия и да развиват успешен предприемачески бизнес в условията на Индустрия 4.0 и предстояща 5.0

 

Цифровизация и публична администрация - завършилите специалността придобиват професионална квалификация инженер със специализирани компетенции, които да се реализират в дигитализиращите се държавни и общински административни структури, предоставящи дигитални публични услуги.

 

ОКС Магистър

 

Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС магистър с форма на обучение (редовна и задочна) в следните професионални направления:

 

Професионално направление Комуникационна и компютърна техника по специалности:

 

  • Информационни технологии

 

  • Мобилни комуникации и Интернет

 

Професионално направление Администрация и управление по специалности:

 

  •  Управление на услуги

 

  • Смарт лидерство

 

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС професионален бакалавър, ОКС бакалавър и ОКС магистър с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).

 

Подготовката, която получават възпитаниците, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.

 

Контакти

Висше училище по телекомуникации и пощи

Град София, Община Столична, ул. Акад. Стефан Младенов 1
Телефон: 028062182, 028621034
GSM: 0889114242
Факс: 028622893
Интернет сайт: www.utp.bg

Галерия

Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по телекомуникации и пощи

Още Училища в Община Столична

71 Средно училище Пейо Яворов

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген, София

Центърът за специална образователна подкрепа Едуард Сеген е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в гр. София, жк. Надежда 1. Води

Британско училище в София

Британско училище в София, София

Британско училище в София - Училище на бъдещето! Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство“ ил

Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука

Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука, София

Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука, София е учебно заведение с богата история с утвърден авторитет сред художествените училища и национална културна институция. Води свое

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров

Професионална гимназия по механоелектротехника Н.Й.Вапцаров, София

Професионална гимназия по механоелектротехника Н. Й. Вапцаров, София е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечнат

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознато

64 Основно училище Цар Симеон Велики

64 Основно училище Цар Симеон Велики, София

64 Основно училище Цар Симеон Велики, град София е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати през