Регистър на училищата

ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ, Град Сандански

сандански

сандански, гимназия яне сандански сандански, гимназия сандански, училище яне сандански сандански

ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ
Информация

ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ


гимназия яне санданскиПрез 1938-1939 учебна година по настояване на гражданството и по решение на Министерство на просветата в бившия град Св.Врач, а по настоящем град Сандански, е разкрита непълна гимназия – гимназиален клон /4 и 5 клас/. За патрон на клона е избран Цар Самуил. Клонът се открива с 3 паралелки IV клас и една паралелка V клас.

До 1943-1944 учебна година и в двата класа има по три паралелки – общо шест. След 09.09.1944 година, респективно през 1944-1945 учебна година, гимназиалният клон се разраства и вече е пълна реална дневна гимназия от IV до VIII клас /по старата система/с 16 паралелки, както следва: IV  клас – 6;V клас – 4; VI клас – 3; VII клас – 2; VIII клас -1.

 

При откриването си, гимназиалният клон не разполага със собствена сграда, помещава се в частна сграда в близост до днешното читалище “Отец Паисий” в града. През 1939-1940 учебна година гимназиалният клон се премества в сградата на тогавашната прогимназия “Климент Охридски”. До 1948 година, след прерастването в пълна гимназия, обучението се провежда на смени. Строежът на новата сграда на гимназията започва през 1946 година. До 01.01.1948 година е завършен първият етаж, а от 15.01.1948 година, от втория срок, учебните занятия се вдодят в новата сграда. Гимназията е преименувана от “Цар Самуил” в “Яне Сандански”. Името е прието и от града през 1949 година, който дотогава се е казвал “Св.Врач”.

 

През 1950 година, с реорганизация в учебното дело, се въвеждат единните училища, в резултат на което в града се обособяват две средни единни общообразователни училища. I-во училище се помещава в сградата на гимназията, а II-ро средно училище – в сградата на прогимназия “Климент Охридски”.

През 1957-1958 година се извършва  нова реорганизация на училищата и двете единни училища в града се обединяват в една гимназия с общ брой на паралелките – 23.

 

 

гимназия яне сандански През 1959 година се провежда всеобщо обсъждане на учебното дело в страната. Приет е “Закон за по-тясна връзка на училището с живота”, вследствие на което гимназията придобива политехнически облик, стартира изучаване на производства. Това води и до промяна в името на училището, което става Политехническа Гимназия Яне Сандански. През 1960 година е завършен вторият етаж на сградата на гимназията.

 

 

В следващите 2-3 десетилетия са изградени 25 учебни стаи, специализирани кабинети по физика и химия, биология, електротехника, машинознание. Изградена е библиотека с 3000 тома, работилница със стругове, бор-машини, шепинг-машина, дървообработващи машини и др.. В  сградата на Гимназията е наличен ученически стол, който разполага  с капацитет около 500 души. В същата сграда се помещава и II ОУ Христо Смирненски.

 


гимназия яне санданскиС настъпването на демокрацията след 1989 година в България, се осъществяват редица реформи и в сферата на образованието.Тв  дават нов облик на училището, то се превръща в единствената профилирана гимназия в града.

След VII клас се провежда прием на паралелки с
интензивно изучаване на английски език – природоматематически профил (информатика, математика) и хуманитарен профил (чуждоезиков). Като втори чужд език учениците могат да избират между френски, немски, испански и руски.

От 2002 година в гимназията се въвежда и технологичен профил (туризъм), който се налага от развитието на град Сандански като туристически център.

От паралелките с прием след VIII клас само една е с непрофилирано обучение, а останалите се обучават в хуманитарен и технологичен профил. Изградени са 4 компютърни зали и 1 чуждоеизков кабинет. Високата успеваемост на възпитаниците на гимназията в продължаване на образованието им в различни ВУЗ-ве  е традиция, която се пази и до днес.

Активно и успешно е участието на учениците в разнообразни извънкласни дейности – олимпиади, БМЧК, национални и международни проекти, спортни състезания и др.

 В учебното заведение се провежда прием на ученици в 7 и 8 клас.

Контакти

Хотел Емералд

Телефон: 074632055, 074630352
Факс: 074632055
Интернет сайт: gimnazia-sandanski.com

Галерия

ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ
ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ
ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ
ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ
ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ

Още Училища в Град Сандански

Трето основно училище Христо Ботев

Трето основно училище Христо Ботев, Сандански

Трето ОУ Христо Ботев, Сандански е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ

Още Училища в Община Сандански

Трето основно училище Христо Ботев

Трето основно училище Христо Ботев, Сандански

Трето ОУ Христо Ботев, Сандански е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ