Регистър на училищата

ОУ в Дебелец, Община Велико Търново

ОУ в Дебелец, Община Велико Търново

ОУ в Община Велико Търново

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Ресен

В момента училището разполага с 8 класни стаи, 7 кабинета, 1 библиотека, 1 физкултурен салон, 2 учителски стаи, стая за счетоводството, стая за помощен персонал. Сградата се