Регистър на училищата

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, Град София

део софия

део софия, департамента за езиково обучение, лицензиран изпитен център софия, образователна институция член на alte, прагови тестове по български за чужденци, стандартизиран тест по български като чужд език, тест по бизнес български, център за изучаване на чужди езици софия

Галерия

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Информация

ДЕО КЪМ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

 

 

 

 

ДЕО към СУ "Св. климент Охридски" - Департамент за езиково обучение е пълноправен наследник на Института за чуждестранни студенти - ИЧС.

 

ДЕПАРТАМЕНТЪТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ предлага различни програми за обучение по български език, природонаучни предмети, ориентирани към чуждестранни студенти, по одобрена от Министерството на образованието и науката.

 

Към момента в Департамента се преподава български език на чужденци, които пребивават в страната или кандидатстват за българско гражданство. Чуждестранните граждани, преминалите успешно специализирани курсове и работни семинари с положен изпит, получават сертификат за преводачи.От 1976 година се провеждат курсове по различни езици, като годишно над 3000 български граждани се обучават по английски, френски, немски, испански, холандск, италиански, португалски, арабски, гръцки, турски и руски език.

 


В ДЕО са заети над 200 висококвалифицирани преподаватели. Материалната база е оборудвана за целите на обучение с 11 езикови лаборатории, 3 компютърни мултимедийни лаборатории, лаборатории по химия, физика, биология, математика и информационни технологии, библиотека на български език с читалня, библиотека по чужди езици, фонетични кабинети, копирни услуги.

 

 

ДЕО към СУ "Св. Климент Охридски" е единствената образователна институция в страната, член на Асоциацията на европейските езикови тестови центрове (ALTE).

 


ДЕО е Пълноправен член на ALTE, Носител на Европейски езиков знак и Университетски център за трансгранични българистични изследвания.

 

 

 

Контакти

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Град София, Община Столична, ул. Коста Лулчев № 27
Телефон: 028723481, 028723482, 028710069, 029717162, 028722041, 028723748, 029717008, 029717163, 028705358, 028723481
Факс: 028705328
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в