Регистър на училищата

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Град Перник - Мисия и Ценности

Галерия

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Мисия и Ценности

Мисия и Ценности

Европейският политехнически университет е многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес-сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят.

Университетът изповядва философията на устойчивото развитие и приоритетните му ценности са:

1. Европейски традиции и стандарти, съчетани с американска прагматичност на висшето образование;
2. Развитие на академичната наука, научните изследвания и иновациите с ориентация към практиката и към потребностите на международния и българския бизнес;
3. Международен характер на висшето образование като средство за постигане и поддържане на високо качество;
4. Интернационален академичен състав от учени и преподаватели от чуждестранни университети, международни научни центрове, творчески организации и бизнес-структури;
5. Преподаване на съвременно учебно съдържание, кореспондиращо с европейската и американската образователни системи;
6. Обучение по модерни университетски технологии в авангардна университетска среда и оценяване на студентите по съвременни методи, свързани с качествата им за бъдеща професионална реализация;
7. Развитие на личностните качества на студентите с оглед достигане до максимума на интелектуалния им потенциал;
8. Насърчаване на студентската инициативност, създаване на навици за самостоятелно учене, придобиване на ключови компетентности, и общоприложими “преносими” знания и умения.

Контакти

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Град Перник, Община Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 23
Телефон: 076600773
GSM: 0882449504
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Перник