Регистър на училищата

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Град Кюстендил

авторитетно училище кюстендил

авторитетно училище кюстендил, вашето училище в кюстендил, гимназия кюстендил, гимназия петър берон кюстендил, добро учебно заведение кюстендил, ег др петър берон, ег др петър берон кюстендил, ег кюстендил, езикова гимназия град кюстендил, езикова гимназия др петър берон, езикови педагози с висока квалификация, качествено образование кюстендил, качествено обучение кюстендил, квалифицирани педагози кюстендил, отлино езиково обучение кюстендил, отлична езикова подготовка кюстендил, отлични педагози кюстендил, предпочитано езиково училище кюстендил, предпочитано учебно заведение кюстендил, препоръчано езиково училище в кюстендил, препоръчано учебно заведение кюстендил, съвременно училище кюстендил, училище за качествени специалисти кюстендил, училище с богата история кюстендил, училище с добра материална база кюстендил, училище с добра подготовка кюстендил, училище с традиции кюстендил

Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Информация

Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Кюстендил

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Кюстендил е учебно заведение с богата, тридесетгодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от 1989 год. и през всички години гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град Кюстендил.

 

През 1992 год. учебното заведение приема по-висок официален статут на Езикова гимназия.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на област Кюстендил.

 

Езикова гимназия Д-р Петър Берон се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за езиково образование.

 

Гимназиаята поддържа успешни контакти с европейски и американски културни и образователни институции и организации. Учителската колегия последователно се попълва с преподаватели от Франция, Германия и САЩ.

 

Езикът на другите е път както към тях, така и към едно ново единно човешко общество на взаимното разбиране и единството в различието. Благодарени на своето обучение много възпитаници, на езиковата гимназия са натрупали полезни езикови знания, намирайки своята реализация не само в България, но и по целия свят.


Доверете се на дългогодишният опит на квалифицирания екип от преподаватели в езиковата гимназия, насочени към постигане на европейски стандарти за издигане равнището за усъвършенстване на училищните компетентности.


Учебното заведение се стреми да даде отлична подготовката на своите възпитаници за бъдеща реализация в духа на общия девиз - Границите на моя език са границите на моя свят.


В Езикова гимназия Д - р Петър Берон се изучават три езика - английски, немски и испански. Преподава се по съвременна методика и се използват модерни учебници и учебни помагала, налични благодарение на сътрудничеството с чужди езикови центрове и издателства.

 

Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс за завършилите ЕГ, тъй като те могат да продължат образованието си в европейски и американски университети.

 

Учебното заведение предлага специалности, в които обучението се провежда на повече от един език по избор на кандидата и според неговото владеене.


Много важно е присъствието на преподавателката по ангийски език от Корпуса на мира Нанси Вегерсън, която има богат преподавателски опит, владее още два чужди езика и увлича учениците си с интересните си идеи и проекти.


В Eзикова гимназия ще намерите единствената чуждоезикова библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява.

 

Учебното заведение разполага с два компютърни кабинета с неограничен интернет достъп и помощта на квалифициран преподавател, което дава възможност на учениците за разширяване на контактите им с чужбина.

 

Партньорските връзки с училища от други държави вече са традиция, както и работата по конкретни съвместни проекти в сферата на трансграничното сътрудничеството.

 

В своето развитие Езикова гимназия Д - р Петър Берон се утвърди като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Днес ЕГ Д - р Петър Берон е училище от висока класа, престижно и предпо­читано от много млади хора.

 

Да си завършил гимназията и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Иванка Янкова.

 

Контакти

Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Град Кюстендил, Община Кюстендил, бул. Цар Освободител 2
Телефон: 078552428, 078552429
Email: eg_kn@abv.bg
Интернет сайт: eg-kn.eu

Галерия

Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Още Училища в Град Кюстендил

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ, Кюстендил

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев се намира в град Кюстендил, ул. 19-ти февруари 28. Учебното заведение е създадено през 1944 година като Държавна търговска г