Регистър на училищата

Езикова гимназия Д-р Петър Берон, Град Кюстендил - Визия

авторитетно училище кюстендил

авторитетно училище кюстендил, вашето училище в кюстендил, гимназия кюстендил, гимназия петър берон кюстендил, добро езиково училище в кюстендил, добро учебно заведение кюстендил, ег др петър берон, ег др петър берон кюстендил, ег кюстендил, езикова гимназия град кюстендил, езикова гимназия др петър берон, езикови педагози с висока квалификация, езиково училище кюстендил, качествено образование кюстендил, качествено обучение кюстендил, квалифицирани педагози кюстендил, отлино езиково обучение кюстендил, отлична езикова подготовка кюстендил, отлични педагози кюстендил, предпочитано езиково училище кюстендил, предпочитано учебно заведение кюстендил, препоръчано езиково училище в кюстендил, препоръчано учебно заведение кюстендил, съвременно и модерно училище кюстендил, съвременно училище кюстендил, училище за качествени специалисти кюстендил, училище с богата история кюстендил, училище с добра материална база кюстендил, училище с добра подготовка кюстендил, училище с традиции кюстендил

Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Визия

Пред ЕГ Д-р Петър Берон, Кюстендил стои мисията да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, млади хора, които притежават ярко изразена гражданско съзнание и поведение.


Визията на училището е обособена в следните направления:

 

  • Учебното заведение да бъде утвърдено като способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.

 

  • Да осигурява знания и полезни личностни умения у учениците чрез работата им с квалифицираните учители, заети в учебното заведение.

 

  • Обръща се внимание на всеки ученик, зачита се човешкото достойнство, работи с с творчески подход за утвърждаване на младите хора като граждани на България и света.

 

  • Осигуряване на ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

Обучението в ЕГ Д-р Петър Берон цели повишаване на качеството му и осигуряване на подходящи условия за пълноценно развитие на подрастващите. Цели се повишаване квалификацията на учителите по отношение на прилагането на IT и съвременни методи на преподаване.

 

Висококвалифицираните педагози  са ангажирани с това да спомагат за изграждането на образовани личности.

 

Контакти

Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Град Кюстендил, Община Кюстендил, бул. Цар Освободител 2
Телефон: 078552428, 078552429
Интернет сайт: eg-kn.eu

Галерия

Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон
Езикова гимназия Д-р Петър Берон

Още Училища в Град Кюстендил

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ, Кюстендил

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев се намира в град Кюстендил, ул. 19-ти февруари 28. Учебното заведение е създадено през 1944 година като Държавна търговска г