Регистър на училищата

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ, Град Пловдив

ксу свети георги пловдив

ксу свети георги пловдив, комплекс за социални услуги пловдив, пловдив, ксу свети георги, комплекс за социални услуги, супз пловдив, супц свети георги пловдив, свети георги пловдив

Галерия

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
Информация

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВ.ГЕОРГИ

Комплекс за социални услуги Свети Георги, Пловдив е разкрит през 2010 година с решение на Общинския съвет в града.

 

 

Дейността на КСУ Свети Георги датира от преди шестдесет години, през 1952 година Държавно предприятие Труд е преустроено в Учебно - производствено предприятие Труд за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност.

 

 

От 1991 година УПП Труд и домовете за курсисти към тях са преобразувани в Социални учебно - производствени заведения за квалификация и преквалификация на трудоустроени и с увредени слух и зрение лица, хора с увреждания и такива с умствена изостаналост.

 

 

В тях се осигурява професионална квалификация и преквалификация на лица от 14 до 35-годишна възраст с определена степен намалена работоспособност, с различни умствени и сетивни увреждания.

 

 

В СУПЗ също така се предоставят социални услуги на деца над 14-годишна възраст от семейства в неравностойно социално положение.

 

 

През 2007 година Социалните учебно - производствени заведения се трансформират в Социални учебно - производствени центрове, представляващи социална услуга в общността.

 

 

През 2009 година към СУПЦ Свети Георги е разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания, а през 2010 година към СУПЦ стартират своята дейност и Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитено жилище за хора с психически разстройства и Преходно жилище за хора с умствена изостаналост.

 

 

В края на 2010 година се разкрива КСУ Свети Георги, който да обедини всички вече съществуващи социални услуги.

 

 

Комплекс за социални услуги Свети Георги стартира съществуването си като обособен правен субект, считано от 01.01.2011 г.

 

 

В неговите рамки са обединени съществуващите вече социални услуги в общността:

 

 

Социален учебно - професионален център.

 

 

Дневен център за възрастни хора с увреждания.

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция.

 

 

Защитено жилище за хора с психически разстройства.

 

 

Преходно жилище за хора с умствена изостаналост.

 

 

 

Контакти

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Цариградско шосе 102
Телефон: 032635315
GSM: 0887527316
Факс: 032625851
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД