Регистър на училищата

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ, Град Пловдив - Дейности

ксу свети георги пловдив

ксу свети георги пловдив, комплекс за социални услуги пловдив, пловдив, ксу свети георги, комплекс за социални услуги, супз пловдив, супц свети георги пловдив, свети георги пловдив

Галерия

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
Дейности

Дейности

Социален учебно-професионален център – СУПЦ

 


КСУ Св. Георги разполага със социален учебно-професионален център, който е учебно звено към Комплекса.

 


В СУПЦ към КСУ Св. Георги, децата в риск и хората с намалена трудоспособност, получават професионална квалификация и преквалификация, в следните професионални направления:
Шивач на дамско или мъжко облекло, Помощник в строителството, Строител, Озеленяване и цветарство, Работник в заведение за хранене и развлечение, Ремонт на ел. домакински уреди, Санитарство.

 


Курсистите в тежко социално и материално положение, получават месечна помощ в размер на 30 лева.

 


Обучението на всички курсисти се провежда по учебни планове и програми, одобрени от Министерството на труда и социалната политика и МОН.

 


Пансионът на СУПЦ е безплатен за курсистите. За тях са осигурени апартаменти с по 2 стаи, тераса, собствени баня и тоалетна. Средата, която е създадена в пансиона, е близка до домашния уют.

 


Свободното време на курсистите им дава възможност да упражняват различни спортове: джудо, спортна стрелба, фитнес, футбол, тенис на маса и други.

 


Обучението и възпитанието на курсистите са поверени на висококвалифициран педагогически персонал – учители, възпитатели, социални педагози, майстори в учебна работилница и др.

 

 


Дневен център за възрастни хора с увреждания – ДЦВХУ

 

 

Мисията на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието, среда за младежите с физически и интелектуални увреждания.

 

 

Дневният център за възрастни хора с увреждания работи с убеждението, че всички хора са равни и совбодни.

 

 

Целите пред ДЦВХУ са:

 

 

гарантиране на равнопоставеност на хората с увреждания с останалите

 


преодоляване на социалната изолация чрез мероприятия, целящи социалното включване на възрастните с увреждания в общността

 


придобиване на нови знания, умения и навици

 


осигуряване на подкрепа на възрастните с увреждания и семействата им

 

 

В дневния център се провеждат:

 

 

Рехабилитация, Различни спортни дейности

 

 

Трудотерапевтични занимания: готварство,битов труд - пране, гладене, простиране, почистване, цветарство, шивачество, арттерапия - рисуване, апликиране, моделиране, музикотерапия

 

 

Свободното време в центъра се ангажира с различни развлечения, екскурзии, честват се празници, огранизират се занимателни игри и други.

 

 


Осигурено е медицинско наблюдение, психологическа подкрепа, работа със семейството.

 

 


Център за социална рехабилитация и интеграция – ЦСРИ

 

 

ЦСРИ към КСУ Св. Георги отваря врати през 2010 година.

 

 

Улугите, които се предлагат в Центъра, се извършват от специалисти – културтерапевт, рехабилитатор и управител.

 

 

Извършват се консултации от юрист, психолог и лекар физиотерапевт.

 

 

Центърът предоставя почасови услуги, предназначени за комплексна рехабилитация на деца и възрастни с увреждания.

 

 

Рехабилитацията е цялостен процес и услугите в центъра са следните:

 


СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

 

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

 

Защитено жилище

 

 


Преходно жилище за лица с умствена изостаналост

 

 


ЦПО

 

 


Соц. спорт комплекс

 

 


Поч. база “Равнища”

 

 

Контакти

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Цариградско шосе 102
Телефон: 032635315
GSM: 0887527316
Факс: 032625851
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД