Регистър на училищата

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ, Град Пловдив - Дейности

ксу свети георги пловдив

ксу свети георги пловдив, комплекс за социални услуги пловдив, пловдив, ксу свети георги, комплекс за социални услуги, супз пловдив, супц свети георги пловдив, свети георги пловдив

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
Дейности

Дейности

Социален учебно-професионален център – СУПЦ

 


КСУ Св. Георги разполага със социален учебно-професионален център, който е учебно звено към Комплекса.

 


В СУПЦ към КСУ Св. Георги, децата в риск и хората с намалена трудоспособност, получават професионална квалификация и преквалификация, в следните професионални направления:
Шивач на дамско или мъжко облекло, Помощник в строителството, Строител, Озеленяване и цветарство, Работник в заведение за хранене и развлечение, Ремонт на ел. домакински уреди, Санитарство.

 


Курсистите в тежко социално и материално положение, получават месечна помощ в размер на 30 лева.

 


Обучението на всички курсисти се провежда по учебни планове и програми, одобрени от Министерството на труда и социалната политика и МОН.

 


Пансионът на СУПЦ е безплатен за курсистите. За тях са осигурени апартаменти с по 2 стаи, тераса, собствени баня и тоалетна. Средата, която е създадена в пансиона, е близка до домашния уют.

 


Свободното време на курсистите им дава възможност да упражняват различни спортове: джудо, спортна стрелба, фитнес, футбол, тенис на маса и други.

 


Обучението и възпитанието на курсистите са поверени на висококвалифициран педагогически персонал – учители, възпитатели, социални педагози, майстори в учебна работилница и др.

 

 


Дневен център за възрастни хора с увреждания – ДЦВХУ

 

 

Мисията на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието, среда за младежите с физически и интелектуални увреждания.

 

 

Дневният център за възрастни хора с увреждания работи с убеждението, че всички хора са равни и совбодни.

 

 

Целите пред ДЦВХУ са:

 

 

гарантиране на равнопоставеност на хората с увреждания с останалите

 


преодоляване на социалната изолация чрез мероприятия, целящи социалното включване на възрастните с увреждания в общността

 


придобиване на нови знания, умения и навици

 


осигуряване на подкрепа на възрастните с увреждания и семействата им

 

 

В дневния център се провеждат:

 

 

Рехабилитация, Различни спортни дейности

 

 

Трудотерапевтични занимания: готварство,битов труд - пране, гладене, простиране, почистване, цветарство, шивачество, арттерапия - рисуване, апликиране, моделиране, музикотерапия

 

 

Свободното време в центъра се ангажира с различни развлечения, екскурзии, честват се празници, огранизират се занимателни игри и други.

 

 


Осигурено е медицинско наблюдение, психологическа подкрепа, работа със семейството.

 

 


Център за социална рехабилитация и интеграция – ЦСРИ

 

 

ЦСРИ към КСУ Св. Георги отваря врати през 2010 година.

 

 

Улугите, които се предлагат в Центъра, се извършват от специалисти – културтерапевт, рехабилитатор и управител.

 

 

Извършват се консултации от юрист, психолог и лекар физиотерапевт.

 

 

Центърът предоставя почасови услуги, предназначени за комплексна рехабилитация на деца и възрастни с увреждания.

 

 

Рехабилитацията е цялостен процес и услугите в центъра са следните:

 


СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

 

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

 

Защитено жилище

 

 


Преходно жилище за лица с умствена изостаналост

 

 


ЦПО

 

 


Соц. спорт комплекс

 

 


Поч. база “Равнища”

 

 

Контакти

Хотел Адеона Ски и Спа

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Хан Аспарух 19
Телефон: 032635315
GSM: 0887527316
Факс: 032625851
Интернет сайт: ksu-svgeorgi.org

Галерия

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ

Още Училища в Община Пловдив-град

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив е едно от най - реномираните и авторитетни учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигу

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център, Пловдив

ЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив е едно от най-младите, но вече утвърдили се учебни заведения в Пловдив. Открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49

Езиков център Тера

Езиков център Тера, Пловдив

Eзиковото обучение Няма значение каква е вашата възраст, пол или социален статус, защото в наше време познанието по чужди езици за всеки човек, е жизненоважна необходимост. Колкото повече ези

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, Пловдив

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европ

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Пловдив

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е Вашия избор за успех! Имаш креативни идеи, но не знаеш как да ги осъществиш... Искаш да си следващият голям създател на нова социална

Регистър на училищата

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов ООД, Пловдив

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов, гр. Пловдив осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите