Регистър на училищата

Логопедичен център - София

безплатна логопедична помощ софия

безплатна логопедична помощ софия, кабинет на логопедичен център в красно село, кабинет на логопедичен център в лозенец, кабинет на логопедичен център в надежда, кабинет на логопедичен център в оборище, кабинет на логопедичен център в подуене, кабинет на логопедичен център в слатина, кабинет на логопедичен център в триадица, кабинет на логопедичен център във възраждане, консултация с професионален логопед софия, логопедичен кабинет в район студентски, логопедичен център с кабинет в район витоша, логопедичен център с кабинет в район искър, логопедичен център с кабинет в район люлин, логопедичен център с кабинет в район младост, логопедичен център софия, препоръчан логопедичен кабинет в красна поляна

Логопедичен център - София
Информация

Логопедичен център - София

 

Логопедичен център - София е правоприемник на Логопедичното училище, което води своето начало от далечната 1954 година.

 

През 1954 година в град София е открит първият логопедичен кабинет, който прераства в Логопедично училище през учебната 1954/1955 година с три логопедични кабинета.

 

Логопедичното училище е първото специализирано учебно заведение, което изминава дълъг път на развитие. Стъпка по стъпка, година след година, със своя всеотдаен труд, нарастналият колектив от логопеди довежда логопедичната помощ близо до всяко дете, до всяко семейство.

 

През седемдесеттете години се слага и началото на специалицирани кабинети - за деца с ринолалия.

 

През 1995 година се обособяват и кабинети за заекващи деца и лица с афазия.

 

През всичките години от съществуването си Логопедичното училище е било базово на СУ Климент Охридски, ВПИ - Благоевград, ДИУУ към СУ  Климент Охридски.

 

През 2000 година, Логопедичното училище в град София е закрито и като негов правоприемник е открит Логопедичен център - София със заповед на МОН.

 

Центърът е обслужващо звено на народната просвета за извън училищни, педагогически услуги и е на пряко подчинение на Министерството на образованието и науката.

 

Логопедичен център - София предлага диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково - говорни нарушения при деца и ученици.

 

Логопедичната помощ за деца и ученици е безплатна.

 

Екипът от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти полагат грижи за децата с говорни нарушения.

 

В Логопедичен център - София работят едни от най - известните, водещи логопеди в страната.

УСЛУГИ

Логопедичен център – София се е наложил и утвърдил като лидер в България по предоставянето на безплатна специализирана помощ - логопедична, педагогическа и ресурсна.

 

Повече от шестдесет години безплатно подомага нуждаещите се деца и ученици до завършване на средното си образование.


През годините са изградени и съобразена със законовите изисквания палитра от платени логопедични курсове :

 

  • Логопедична терапия за възрастни.

 

  • Техника на говора на артисти, певци, служители и друго обучение в публична реч. 

 

  • Семейно консултиране.

 

  • Курсове за практикуващи логопеди.

 

  • Курсове по модули за логопеди, учиетли и родители. 

 

  • Прегледи на комуникативните способности.

 

 

Контакти

Логопедичен център - София

Град София, Община Столична, ул. Екзарх Йосиф 30 Б
Телефон: 029832754
Факс: 029835360
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в