Регистър на училищата

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ, Град Пловдив - Гимназията днес

гимназия академик кирил попов пловдив

гимназия академик кирил попов пловдив, едно от най авторитетните училища в страната, едно от най предпочитаните училища в страната, елитна математическа гимназия пловдив, математическа гимназия акад кирил попов, математическа гимназия академик кирил попов, математическа гимназия пловдив, образцова математическа гимназия пловдив, обучение за професия програмист пловдив, омг акад кирил попов, омг академик кирил попов, профил компютърна графика и дизайн пловдив, средище на редица национални и международни изяви, стена на славата в омг пловдив, турнири конференции и олимпиади по информатика, турнири конференции и олимпиади по математика

Галерия

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ
Гимназията днес

 

От 2002 г. ОМГ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ се помещава в нова сграда с обновени кабинети и кабелна телевизия.


Днес учебното заведение разполага със седем зали, оборудвани с компютърна техника, отговаряща на съвременните стардарти на обучение.


МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ, Пловдив е едно от най - авторитетните училища в страната, средище на редица национални и международни изяви.

 

Провеждат се редица турнири, конференции и олимпиади по физика, математика и информатика.


Ежегодно се провеждат Дни на таланта, литературни конкурси и изложби на компютърна графика. Възпитаниците на гимназията издават сборници, алманаси, книги и вестници. Тези изяви са не по-малко значими от успехите в областта на математиката и информатиката.

 

Екипът от висококвалифицирани преподаватели, с богат опит и съвременната материална база са предпоставка за отлична подготовка на възпитаниците на учебното заведение.

 

В него са получили образованието си над 6000 младежи и девойки, успешно реализирали се във всички сфери не само в страната, но и чужбина.

 

Всяка година над 95% от завършващите продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Германия, Великобритания, Франция и САЩ.

 

В дългогодишната си история МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ, Пловдив има 59 медалисти от престижни международни форуми, имената на които са поместени в учбното заведение на „Стена на славата”.

 

Само през 2004 г. олимпийците математици и информатици са 7 души, което е връх в постиженията на училището.


Всички тези успехи утвърждават ОМГ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ, като едно от най-авторитетните и предпочитани учебни заведения в страната, голяма част от възпитаниците на което принадлежат към интелектуалния елит на съвременна България.

 

Контакти

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Чемшир 11
Телефон: 032643157
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД