Регистър на училищата

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Град Пловдив - Гимназията днес

авторитетна учебна институция пловдив

авторитетна учебна институция пловдив, авторитетно учебно заведение пловдив, авторитетно училища в пловдив, висококвалифицирани преподаватели пловдив, гимназия академик кирил попов пловдив, добра учебна подготовка пловдив, добро образование пловдив, елитна математическа гимназия пловдив, елитна професионална гимназия пловдив, елитно средно училище в пловдив, извор на знание пловдив, качествено обучение пловдив, математическа гимназия акад кирил попов, математическа гимназия академик кирил попов, математическа гимназия пловдив, мг академик кирил попов, мг академик кирил попов пловдив, мг пловдив, награди от престижни международни форуми, образцова математическа гимназия пловдив, обучение за програмист пловдив, омг акад кирил попов, омг академик кирил попов, омг пловдив, предпочитано учебно заведение в пловдив, препоръчано средно училище в пловдив, проспериращо учебно заведение пловдив, профил компютърна графика и дизайн пловдив, средище на духовна изява пловдив, турнири конференции и олимпиади по информатика, турнири конференции и олимпиади по математика, училище с традиции пловдив

Галерия

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов
Гимназията днес

От 2002 г. ОМГ Акад. Кирил Попов се помещава в нова сграда с обновени кабинети и кабелна телевизия.


Днес учебното заведение разполага със седем зали, оборудвани с компютърна техника, отговаряща на съвременните стардарти на обучение.


Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив е едно от най - авторитетните училища в страната, средище на редица национални и международни изяви.

 

Провеждат се редица турнири, конференции и олимпиади по физика, математика и информатика.


Ежегодно се провеждат Дни на таланта, литературни конкурси и изложби на компютърна графика. Възпитаниците на гимназията издават сборници, алманаси, книги и вестници. Тези изяви са не по-малко значими от успехите в областта на математиката и информатиката.

 

Екипът от висококвалифицирани преподаватели, с богат опит и съвременната материална база са предпоставка за отлична подготовка на възпитаниците на учебното заведение.

 

В него са получили образованието си над 6000 младежи и девойки, успешно реализирали се във всички сфери не само в страната, но и чужбина.

 

Всяка година над 95% от завършващите продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Германия, Великобритания, Франция и САЩ.

 

В дългогодишната си история Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив има 59 медалисти от престижни международни форуми, имената на които са поместени в учбното заведение на „Стена на славата”.

 

Само през 2004 г. олимпийците математици и информатици са 7 души, което е връх в постиженията на училището.


Всички тези успехи утвърждават ОМГ Акад. Кирил Попов, като едно от най-авторитетните и предпочитани учебни заведения в страната, голяма част от възпитаниците на което принадлежат към интелектуалния елит на съвременна България.

 

Да си завършил Математическа гимназия Пловдив и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

 

Контакти

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Град Пловдив, Община Пловдив-град, кв. Хр. Смирненски, ул. Чемшир 11
Телефон: 032643157
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД