Регистър на училищата

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН, Град Плевен

Галерия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН
Информация

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

Медицински университет - Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница.

Учебното заведение е едно от петте висши медицински училища в България. 

Първоначално функционира като факултет в състава на Медицинска академия, след закриването на която през 1979 година става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт - Плевен. Преаз 2004 година е преобразуван в Медицински университет. За тридесет и деветгодишната си история Медицински университет - Плевен се развива и укрепва. Започнал съществуването си с обучение по една специалност – медицина, понастоящем е университет с три факултета – Факултет Медицина, Факултет Обществено здраве, Факултет Здравни грижи, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение. Осъществява се обучение по десет специалности в четири професионални направления. С висококвалифицирания си и ерудиран академичен състав, с внушителната си материална клинична база, спортен комплекс, две студентски общежития, модерна университетска библиотека и собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше учебно заведение.

 

Медицински университет - Плевен обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база, ползва университетска болница с над хиляда и сто легла, с голям брой специализирани клиники с модерно оборудване. Те пълноценно се използват за обучение на студенти, лечение на пациенти, специализации на лекари и изследователска работа. Университетската болница УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД е с разгърнати всички медицински специалности, разполагайки с мощни диагностични отделения, оборудвани с конвенционална и уникална апаратура - американската система Да Винчи за роботизирана хирургия и хирургия от разстояние, гама камера и ядрено - магнитен резонанс.  Медицински университет - Плевен разполага с библиотека, която е единствената голяма специализирана медицинска библиотека в Северозападна и Централна Северна България, създадена през 1974 година със задачата да обслужва учебната, научната и диагностично - лечебната работа в университета и университетската болница. Библиотеката е разделена на няколко сектора - Заемна служба със свободен достъп, Читалня за преподаватели с интернет, Читалня за студенти с интернет, Ресурсен център, Интернет - зала, хранилища и работни кабинети. Библиотеката обслужва студенти, специализанти, докторанти и преподаватели в Медицински университет - Плевен, студенти и преподаватели от града и целия регион.

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

Град Плевен, Община Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1
Телефон: 064884101
GSM: 064884130
Факс: 064884120
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Плевен