Регистър на училищата

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Град София

висше училище съчетаващо образование с професия

висше училище съчетаващо образование с професия, мгу св иван рилски, мгу св иван рилски софия, мгу софия, минно геоложки университет софия, обща инженерна подготовка софия, предпочитано висше училише софия, препоръчано висше училище софия, придобиване на знания и компетентности в мгу, придобиване на знания и компетентности в мгу софия, тясно профилирани знания и умения софия, утвърдил се учебен и научен център в софия, утвърдило се висше училище в софия

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ
Информация

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ

Минно - геоложкият университет Св. Иван Рилски е висше учебно заведение със седалище град София, Студентския град.

 

Съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 година, утвърдило се като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

 

Съчетанието на обща инженерна подготовка с по - тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета не само в България, но също и в чужбина.

 

От основаването на учебното заведение досега са подготвени над 14 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно - суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда.

 

Добро обучение и образвование са получили граждани на близо четиридесет държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

 

Минно - геоложкият университет Св. Иван Рилски е разположен на площ от сто декара, където са изградени корпусите на Ректората, Факултетите, Лабораторния блок, Учебно - информационния отдел, Издателска къща Св. Иван Рилски и научните лаборатории.

 

На територията на МГУ и в непосредствена близост с него са разположени спортни зали и игрища, басейн, общежития и студентски столове.

 

Минно - геоложкият университет разполага с библиотека, която е уникална по своя характер и фондосъдържание. Осигурява потребителското търсене от научна литература за основните отрасли на университета - минно дело, геология и инженерна геоекология. Фондът на библиотеката е организиран систематично по Универсалната десетична класификация, като обхваща различни видове документални източници - книги, периодични издания, дисертации, научно - изследователски разработки и други.

 

Минно - геоложкият университет Св. Иван Рилски е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.

 

Св. Иван Рилски е утвърдило се учебно заведение съчетаващо образование с професия, придобиване на знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда и подбора на различни специалисти за минно-геоложката индустрия.

 

Подготвя отлични професионалисти, владеещи няколко чужди езика, знаещи и можещи, компетентни и конкурентноспособни на българския и европейски пазар на труда.

 

Контакти

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ

Град София, Община Столична, Студентски град, ул.проф. Боян Каменов
Телефон: 028060300, 028060212, 028060530, 028060208
Интернет сайт: www.mgu.bg

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в