Регистър на училищата

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Велико Търново

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ води началото си от есента на 1878 година, когато на 1 септември в град Пловдив императорският руски комисар в България генерал - адютант княз Александър Михайлович Дондуков - Корсаков подписва Заповед № 14 по Военното управление на Българската земска войска, с която назначава първия команден състав на Софийското военно училище.

 

На 6 септември е издадена Заповед № 1 и започва летоброенето не само на военното училище, но и на цялата българска военнообразователна система.

 

На 26 ноември 1878 година училището официално е осветено и открито в град София, със Заповед № 18 по Военното управление на България. Днес тази дата е официалният празник на университета. През следващите години курсът на обучение постепенно се увеличава на три, четири и пет години.

 

В периода 1900/1910 година към училището действа Военна гимназия. Обучаващите се в нея се наричат кадети, като освен общо средно образование, те получават и военна подготовка. Впоследствие те постъпват във военното училище и продължават обучението си като юнкери.

 

По време на участието на България в Първата световна война 1915/1918 година военното училище увеличава приема и преминава към съкратени срокове на обучение, като се слива с Школата за запасни подпоручици. В условията на ограниченията на Ньойския договор, военното училище остава единственото военно учебно заведение в България.

 

От 1923 година в него съществува т. нар. Преподавателски курс със срок на обучение отначало две, а после и три години. На 9 април 1924 година със специален Закон, училището е признато за висше специално учебно заведение.

 

От 1928 година във военното училище се обучават кадри, не само за земните (сухопътните), но и за въздушните и морските войски. През 1937 година към училището отново е открита Военна гимназия, която функционира до 1945 година.

 

След 9 септември 1944 година, за патрон на Народното военно училище е определен Апостола на свободата Васил Левски. През септември 1958 година учебното заведение е преместено във Велико Търново.

 

На 14 юни 2002 година трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия са преобразувани в Национален военен университет Васил Левски. В периода 2004/2005 година в университета е въведена и сертифицирана Система за управление на качеството. Освен това успешно са преминати процедурите за институционална акредитация.


За сто тридесет и шест години най - старото военноучебно заведения на България е обучило и възпитало 136 випуска за нуждите на Въоръжените сили. Негови началници са били видни български офицери и генерали. Освен това негови випускници са заемали важни държавни постове.

 

Контакти

Частна професионална гимназия по управление на туризма Константин Фотинов

Телефон: 062618822, 062618837
Факс: 062618899
Email: nvu@nvu.bg
Интернет сайт: www.nvu.bg

Галерия

Още Училища в Град Велико Търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Велико Търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и уче

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ, Велико Търново

Учебното заведение е открито на 15.09.1964 година като ПТУ по Радиотехника Ал.Ст.Попов. Целта на обучението в училището е обучението на висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавод

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски, Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски, гр. Велико Търново, е специално училище за деца със специални образователни потребности. В учебното заведение се обуч

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Велико Търново

ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е най-старото учебно заведение на територията на град Велико Търново. Профилираната подготовка е по направления: Право и Журналистика. ХГ&n