Регистър на училищата

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ, Град София

библиотекознание

библиотекознание, графичен дизайн, компютърна анимация, компютърна графика, полиграфия, фотография

Галерия

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Информация

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография е със седалище град София, ж.к. Стрелбище, ул. Златишки проход 5.

 

Учебното заведение е единственото в страната за подготовка на кадри в областта на полиграфията, фотографията, визуалните изкуства, техники и технологии и производство на медийни продукти.

 

 

Гимназията предлага следните специалности:ПОЛИГРАФИЯ


Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за специалност "Полиграфия", професия "Полиграфист", е редактиране на непознат текст. Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа. ФОТОГРАФИЯ


Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за специалност Фотография, професия Фотограф, се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал, по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см. и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

 

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН


Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер", се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал, по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см. и се осигурява от училището. Времето за изпълнение 6 (шест) учебни часа.

 

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА


Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за специалност "Компютърна графика", професия "Компютърен график", се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал, по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см. и се осигурява от училището. Времето за изпълнение 6 (шест) учебни часа.

 

 

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ


Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за специалност "Компютърна анимация", професия "Компютърен аниматор", се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал, по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

 

 

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ


Дневна форма на обучение


Приемният изпит на кандидатите за специалност "Библиотекознание", професия "Библиотекар", е редактиране на непознат текст. Приемният изпит е анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

 

задочно обучение

За задочна форма на обучение се приемат кандидати по:

 

 - Специалност "Полиграфия", професия "Полиграфист";


 - Специалност "Фотография", професия "Фотограф";


 - Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер".

 


Кандидатите подават в канцеларията на гимназията следните документи:

 

  • Заявление по образец /осигурява се от училището/;
  • Медицинско свидетелство за здравословно състояние;
  • Документ за завършено образование;
  • Приемът в задочна форма на обучение е по документи.


Срокът за задочна форма на обучение е 2 години.


В края на обучението учениците полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - трета степен.

Контакти

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

Град София, Община Столична, ж.к. Стрелбище, ул. Златишки проход 5
Телефон: 028582180, 028589086
Факс: 028582180
Email: npgpf@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в