Регистър на училищата

НУ в Държава България (3)

Области в България

НУ в Държава България (3)

НУ 31-45 от 103 в България
Регистър на училищата

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Плачидол

НУ Отец Паисий, Плачидол е начално училище за ученици, обучаващи се в класовете от Първи до Четвърти. Финансирането на НУ Отец Паисий, Плачидол е общинско. Начално училище Отец Паисий, Плачидол се р

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ, Годеч

НУ Христо Ботев, Годеч е наследник на първото килийно училище в града, създадено в епохата на Възраждането през 1848 година. Образователно-възпитателният процес в училището се провежда целоднвено. М