Регистър на училищата

Начално училище Братя Жекови, Село Елхово

авторитетно училище село елхово

авторитетно училище село елхово, висококвалифицирани педагози елхово, добро образование село елхово, добро учебно заведение село елхово, извор на знание село елхово, качествено обучение село елхово, наложило се учебно заведение село елхово, начално училище братя жекови, ну братя жекови село елхово, огнище на просвета село елхово, огнище на родолюбие село елхово, отлични педагози село елхово, педагози с богат опит село елхово, толерантно педагогическо общуване село елхово, учебно заведение братя жекови, учебно заведение село елхово, училище братя жекови елхово, училище с добра база село елхово, училище с добра подготовка село елхово, училище с традиции село елхово

Начално училище Братя Жекови
Информация

Начално училище Братя Жекови

Начално училище Братя Жекови, Елхово

 

Начално училище Братя Жекови, село Елхово е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в община Николаево.


Учебното дело в селото води началото си от далечната 1828 год., когато жадните за наука децата започват да сричат българското азбуки под ръководството на свещеник Андрей Колев Синков. Обучението било килийно, при крайно примитивни условия.


През 1924 г. е построена нова училищна сграда, която съществува и днес. Учебното заведение е именувано на братята Михаил и Георги Жекови.

 

От 1944 до 1958 год. училището е начално.

 

През учебната 1958-1959 вече е основно, до 1980 год., когато е преобразувано в социално-педагогически интернат.

 

През 1997 год. интернатът е закрит и със Заповед на МОМН е преобразуван в начално училище, което съществува и днес.

 

През всички тези немалко години НУ Братя Жекови е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на община Николаево. Уилището е с общинско финансиране. В учебното заведение се обучават деца от 1-ви до 4-ти клас. Учебните занятия се провеждат едносменно - само сутрин.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

Учебното заведение се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.

 

На малките възпитаници се предоставя възможности за провеждане на уроци извън класната стая, което изграждаме у децата умения и качества за справяне с различни ситуации, допълвайки образователния процес за ефективно общуване и работа в група.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Децата в НУ Братя Жекови израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в занимания по спорт и изкуства. Учебното заведение дава възможност на своите малки възпитаници да се развиват в различни насоки, участвайки в редица изложби, конкурси и спортни състезания.

 

За времето на своето съществуване Начално училище Братя Жекови е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство. През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Калина Донева.

Контакти

Начално училище Братя Жекови

Село Елхово, Община Николаево, ул. Акация 8
GSM: 0899011913
Интернет сайт: www.nu-bratyajekovi.com

Галерия

Начално училище Братя Жекови
Начално училище Братя Жекови
Начално училище Братя Жекови

Още Училища в Община Николаево

Начално училище Братя Жекови

Начално училище Братя Жекови, Елхово

Начално училище Братя Жекови, село Елхово е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Превърнало в съвременно и м

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ, Николаево

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ предлага на своите ученици следните професии и специалности:Електропорцеланово производство;Шлосер – монтьор;Автоматизация на производството;Монтьор по КИП;Монтьор по ел.о