Регистър на училищата

Начално училище Братя Жекови, Село Елхово

добро образование село елхово

добро образование село елхово, извор на знание село елхово, качествено обучение село елхово, начално училище братя жекови, ну братя жекови село елхово, огнище на просвета село елхово, огнище на родолюбие село елхово, отлични педагози село елхово, учебно заведение братя жекови, учебно заведение село елхово, училище братя жекови елхово

Начално училище Братя Жекови
Информация

Начално училище Братя Жекови


Начално училище Братя Жекови се намира в село Елхово, община Николаево, Област Стара Загора.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от първи до четвърти клас. Учебният процес се провежда едносменно - само сутрин. Училището е с общинско финансиране.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

Учебното заведение се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.

 

На малките възпитаници се предоставя възможности за провеждане на уроци извън класната стая, което изграждаме у децата умения и качества за справяне с различни ситуации, допълвайки образователния процес за ефективно общуване и работа в група.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Децата в НУ Братя Жекови израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в занимания по спорт и изкуства. Учебното заведение дава възможност на своите малки възпитаници да се развиват в различни насоки, участвайки в редица изложби, конкурси и спортни състезания.

 

За времето на своето съществуване Начално училище Братя Жекови е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство. През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

Начално училище Братя Жекови

Село Елхово, Община Николаево, ул. Акация 8
Телефон: 043342326

Още Училища в Община Николаево

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ, Николаево

ПГ АТАНАС ДАМЯНОВ предлага на своите ученици следните професии и специалности:Електропорцеланово производство;Шлосер – монтьор;Автоматизация на производството;Монтьор по КИП;Монтьор по ел.о