Регистър на училищата

Начално училище Васил Левски, Град Белоградчик

авторитена учебна институция белоградчик

авторитена учебна институция белоградчик, авторитетно учебно заведение белоградчик, висококвалифицирани педагози белоградчик, добра учебна подготовка белоградчик, добро образование белоградчик, извор на знание белоградчик, извънкласни занимания белоградчик, качествено образование белоградчик, качествено обучение белоградчик, начално училище белоградчик, начално училище васил левски белоградчик, ну белоградчик, ну васил левски белоградчик, огнище на национални традиции белоградчик, педагози с богат опит белоградчик, предпочитано училище белоградчик, светилище на просвещението белоградчик, толерантно общуване белоградчик, училище васил левски белоградчик, училище с добра база белоградчик, училище с добра подготовка белоградчик, училище с традиции белоградчик

Начално училище Васил Левски
Информация

Информация

Начално училище Васил Левски, Белоградчик е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание малки възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Заема централно място в образователната система на Общината. Разполага с добра материално - техническа база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Учебното заведение e средищно. В него се обучават 192-ма ученици от I-ви до IV-ти клас и 33 деца в подготвителна група. Учебните занятия се провеждат целодневно.

 

Методиката на обучение, която се прилага в НУ Васил Левски, Белоградчик е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на НУ Васил Левски, Белоградчик се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Училището разгръща разнородна дейност в извънкласни и извънурочни форми, с цел развиване индивидуалните способности на учениците и улесняване на тяхната личностна и професионална реализация за в бъдеще.


Директор на учебното заведение е г-жа Илианка Трифонова.

 

Контакти

Начално училище Васил Левски

Град Белоградчик, Община Белоградчик, пл. Възраждане 4
Телефон: 093653262, 093655497
GSM: 0884726203
Email: nu_vl@abv.bg
Интернет сайт: nulevski.bg

Галерия

Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски

Още Училища в Община Белоградчик

Начално училище Васил Левски

Начално училище Васил Левски, Белоградчик

Начално училище Васил Левски, Белоградчик е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Отвори