Регистър на училищата

Начално училище Васил Левски, Град Белоградчик - Извънкласни занимания

авторитена учебна институция белоградчик

авторитена учебна институция белоградчик, авторитетно учебно заведение белоградчик, висококвалифицирани педагози белоградчик, добра учебна подготовка белоградчик, добро образование белоградчик, извор на знание белоградчик, извънкласни занимания белоградчик, качествено образование белоградчик, качествено обучение белоградчик, начално училище белоградчик, начално училище васил левски белоградчик, ну белоградчик, ну васил левски белоградчик, огнище на национални традиции белоградчик, педагози с богат опит белоградчик, предпочитано училище белоградчик, светилище на просвещението белоградчик, толерантно общуване белоградчик, училище васил левски белоградчик, училище с добра база белоградчик, училище с добра подготовка белоградчик, училище с традиции белоградчик

Начално училище Васил Левски
Извънкласни занимания

В НУ Васил Левски, Белоградчик се стремят да развиват индивидуалността и творчеството на своите малки възпитаници. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните им качества.

 

В учебното заведение са осигурени всички необходими условия за тяхното физическо, духовно, нравствено и социално развитие.

 

Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността. Стремят се посредством новите познания да развиват техните интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 

Малките възпитаниците на НУ Васил Левски активно участват в различни извънкласни занимания по интереси разпределени в четири групи:

 

  • В света на музиката- пея и танцувам - за учениците от II-ри, III-ти и IV-ти клас

 

  • Роден език - за учениците от II-ри клас

 

  • Забавна работилница - за учениците от I-ви и II-ри клас

 

  • Аз, природата и света - за учениците от II-ри клас


От 2020 год. в Подготвителната група към НУ Васил Левски за втора учебна година стартира Проект АПСПО. Занятията се провеждат три пъти седмично по 30 мин. В проекта участват 8 деца на 6-годишна възраст, чийто майчин език не е български и имат затруднения при неговото овладяване. Децата разполагат с помагала и всичко необходимо за работата в тези часове.


Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата.

 

Контакти

Начално училище Васил Левски

Град Белоградчик, Община Белоградчик, пл. Възраждане 4
Телефон: 093653262, 093655497
GSM: 0884726203
Email: nu_vl@abv.bg
Интернет сайт: nulevski.bg

Галерия

Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски
Начално училище Васил Левски

Още Училища в Община Белоградчик

Начално училище Васил Левски

Начално училище Васил Левски, Белоградчик

Начално училище Васил Левски, Белоградчик е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Отвори