Регистър на училищата

Начално училище Отец Паисий, Град Харманли

авторитена учебна институция харманли

авторитена учебна институция харманли, авторитетно учебно заведение харманли, висококвалифицирани педагози харманли, добра учебна база харманли, добра учебна подготовка харманли, добро образование харманли, извор на знание харманли, качествено образование харманли, качествено обучение харманли, начално училище отец паисий, начално училище отец паисий харманли, начално училище харманли, ну отец паисий харманли, ну харманли, огнище на национални традиции харманли, педагози с богат опит харманли, предпочитано училище харманли, светилище на просвещението харманли, толерантно общуване харманли, учебно заведение харманли, училище отец паисий харманли, училище с добра база харманли, училище с добра подготовка харманли, училище с традиции харманли

Начално училище Отец Паисий
Информация

Начално училище Отец Паисий

Начално училище Отец Паисий, гр. Харманли е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Отворило врати през 1930 год., за да посрещне своите жадни за знание малки възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Но желаещите да се ограмотяват, да учат на четмо и писмо деца нараства, наличните класни стаи се оказват недостатъчни и това наложило построяването на още две сгради - едноетажна / т.е. пристройката / и нова двуетажна сграда през 1952 год.

 

Учебното заведение носи името на Отец Паисий - българският народен будител и духовник и заема централно място в образователната система на Общината. Разполага с добра материално - техническата база включваща училищна библиотека, ученически стол, три компютърни кабинета, здравен кабинет и кабинет за работа с деца със СОП, физкултурен салон, голям двор и игрища за баскетбол, футбол, народна топка и лека атлетика, площадка по Безопасност на движение по пътищата и оформен парк за отдих.

 

В учебното заведение се обучават деца от ПГ до 4-ти клас. Учебните занятия се провеждат целодневно.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на НУ Отец Паисий, гр. Харманли се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Директор на учебното заведение е г-жа Светла Желязкова.

 

Контакти

Начално училище Отец Паисий

Град Харманли, Община Харманли, ул. Дялко Милковски 19
Телефон: 037382130
Факс: 037382130

Галерия

Още Училища в Град Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов е учебно заведение в град Харманли. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до д

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда

Още Училища в Община Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов, Харманли

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил Захари Стоянов е учебно заведение в град Харманли. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до д

Регистър на училищата

Начално училище Отец Паисий, Харманли

Начално училище Отец Паисий, гр. Харманли е едно от най - реномираните и авторитени учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигур

ОУ ИВАН ВАЗОВ

ОУ ИВАН ВАЗОВ, Харманли

Училището е съхранило онзи дух и традиции, които винаги са тласкали развитието му напред. Обогатявайки историческите традиции, ОУ “Иван Вазов” и днес продължава да се утвържда