Регистър на училищата

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, Град Стрелча

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Информация

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ се намира в град Стрелча, Област Пазарджик.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от първи до четвърти клас.

 

В училището се обучават двадесет и четири деца в полудневна подготвителна група и 151 ученици от първи до четвърти клас.

 

НУ Паисий Хилендарски е  училище с утвърдени традиции и сто и седемдесетгодишна история.

 

Учебното заведение е единственото на територията на общината начално средищно училище.

 

Дейността в училището е организирана при целодневен режим на обучение.

 

Училището е с общинско финансиране. Физкултурният салон в учебното заведение бе изцяло обновен по проект Обновяване и модернизиране на физкултурния салон  НУ Паисий Хилендарски.

 

Физкултурният салон е с големина 465 кв.м., оборудван с нови спортни уреди и пособия, даващи възможност на децата да спортуват при отлични условия.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

НУ Паисий Хилендарски се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.

 

На малките възпитаници се предоставя възможности за провеждане на уроци извън класната стая, което изграждаме у децата умения и качества за справяне с различни ситуации, допълвайки образователния процес за ефективно общуване и работа в група.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Децата в НУ Паисий Хилендарски израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в занимания по спорт и изкуства.

 

Учебното заведение дава възможност на своите малки възпитаници да се развиват в различни насоки, участвайки в редица изложби, конкурси и спортни състезания.

 

За времето на своето съществуване НУ Паисий Хилендарски е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

Начално училище П. Хилендарски

Град Стрелча, Община Стрелча, бул. България 101
Телефон: 035322085
GSM: 0889443144

Галерия

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Още Училища в Община Стрелча

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Стрелча

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, град Стрелча е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати п