Регистър на училищата

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Село Равно

водещо учебно заведение равно

водещо учебно заведение равно, добро учебно заведение равно, екип от добри преподаватели равно, екип от квалифицитани педагози равно, екип от отлични педагози равно, качествено образование равно, качествено обучение равно, начално училище равно, начално училище св паисий хилендарски равно, ну равно, ну св паисий хилендарски равно, учебно заведение с богата история равно, учебно заведение с традиции равно, учебното заведение с отлична репутация равно, учебното заведение село равно, училище св паисий хилендарски равно, училище със собствен превоз равно

Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Информация

Информация

Начално училище Св. Паисий Хилендарски е учебно заведение в село Равно, ул. Никола Парапунов № 2, общ. Кубрат, обл. Разград. Носи името на великия български народен будител и духовник Паисий Хилендарски. 

 

Училището е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в село Равно.

 

Основите на училищното обучение в село Равно са поставени около 1865 г. в килийно училище към джамията с изучаване на арабско четмо и писмо.


След масовото заселване на бежанци - добруджанци, през 1924 г. е открито светско училище за децата българчета. Учебните занятия се провеждат в къщата на Енчо Димитров с първи учител Илия Пенев.

 

През 1935 г. започва строителството на училищна сграда, която е осветена през 1936 г. През 1946 г. учебното заведение е преобразувано от първоначално в основно, но поради малкия брой ученици, след 2 г. отново е преобразувано в начално училище.

 

През 1947 г. е открива турско основно училище Назъм Хикмет. През учебната 1959/1960 г. българското начално училище Отец Паисий и турското основно училище Назъм Хикмет са обединени в едно с името Народно основно училище Отец Паисий. Директор на училището е Мария Петрова, под чието ръководство са обзаведени кабинети по химия, биология, математика и чужди езици.

 

През учебната 1967/1968 г. е открита нова помощна сграда, обзаведена с машини и съоръжения за трудово обучение. Днес сградата се ползва за физкултурен салон и компютърна зала.

 

През 1971 г. е закрит прогимназиалния курс и учебното заведение е преобразувано в Народно начално училище. Въведено е полуинтернатно обучение. За малките възпитаници от първи клас е приспособено специално помещение за обеден сън. През 1976 г. е открит ученически стол. През 1990 г. учебното заведение от начално е преобразувано в основно.

 

По случай 80 годишния юбилей името на училището е променено на Свети Паисий Хилендарски.

 

От 2002 г. до 2011 г. директор е Шинаси Абтулов, който подменя дограмата и изгражда парно отопление на  сградата. От 2011 г. до 2015 г. директор е Нургюл Солак. Към момента действащ директор е жа Юмюгюл Юмук.

 

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Равно се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към своите ученици.

 

За качественото обучение и възпитание се грижи екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози, с богат опит.

 

Заедно с тях и с активното съдействие на учениците се осъществява с немалко усилия прилагането на новия закон за предучилищното и училищното образование и свързаните с него нови наредби.

 

Педагогическият колектив усърдно работи за прилагане на иновациите в образователното дело и успешно участва в отделни програми. Работи се и по два проекта – „Патронът на моето училище е жив и днес в сърцата на последователите си“ с ръководител Айсел Хасан и „Твоят час“ с ръководител Величка Иванова.

 

Обучението се провежда в слети паралелки. Към 15.06.2017 г. броят на учениците от първи до осми клас е 29. Училище е с най-малък брой ученици на територията на община Кубрат и съществува благодарение на дофинансиране от Общината.


На 15.06.2017 г. тържествено бе отбелязан 120-годишен юбилей на образователното дело в село Равно.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като едно от добрите учебни заведения в община Разград.


През всички тези години Начално училище Св. Паисий Хилендарски, с. Равно разпръсква своите знания и подпомага младото поколение в неговия житейски път. Учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Учениците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

Контакти

Къща Цветански

Село Равно, Община Кубрат, бул. Ген. Гурко 43
Телефон: 084727378
Интернет сайт: paisiyhilendarskiravno.4stupki.com

Галерия

Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски

Още Училища в Община Кубрат

Начално училище Св. Паисий Хилендарски

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Равно

Начално училище Св. Паисий Хилендарски е учебно заведение в село Равно, ул. Никола Парапунов № 2, общ. Кубрат, обл. Разград. Носи името на великия български народен будител и духовник Паисий Хиле