Регистър на училищата

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Село Равно - Обучение

водещо учебно заведение равно

водещо учебно заведение равно, добро учебно заведение равно, екип от добри преподаватели равно, екип от квалифицитани педагози равно, екип от отлични педагози равно, качествено образование равно, качествено обучение равно, начално училище равно, начално училище св паисий хилендарски равно, ну равно, ну св паисий хилендарски равно, учебно заведение с богата история равно, учебно заведение с традиции равно, учебното заведение с отлична репутация равно, учебното заведение село равно, училище св паисий хилендарски равно, училище със собствен превоз равно

Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Обучение

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Равно е с курс на обучение от 1-ви до 8-ми клас. Учебните занятия се провеждат едносменно. Училището е с общинско финансиране.


Материално - техническата база е съвременна, като непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Днес училището е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.


Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


В НУ Св. Паисий Хилендарски, Равно се обучават 43 ученика от селата Каменово и Равно, разпределени в четири паралелки:

 


I - IV клас - класен ръководител В. Христова

 


II - III клас - класен ръководител Р. Халилова

 


V - VI клас- класен ръководител Ю. Мюмюн

 


VII - VIII клас - класен ръководител А. Хасан

 


Възпитаниците на учебното заведение от началет етап са включени в програмата за целодневно обучение. Пътуващите ученици получават безплатен обяд и специализиран превоз.

 

В Допълнителния час по Физическо възпитание и спорт се организират колопоходи и излети сред природата.

 

 

Контакти

Къща Цветански

Село Равно, Община Кубрат, бул. Ген. Гурко 43
Телефон: 084727378
Интернет сайт: paisiyhilendarskiravno.4stupki.com

Галерия

Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски
Начално училище Св. Паисий Хилендарски

Още Училища в Община Кубрат

Начално училище Св. Паисий Хилендарски

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Равно

Начално училище Св. Паисий Хилендарски е учебно заведение в село Равно, ул. Никола Парапунов № 2, общ. Кубрат, обл. Разград. Носи името на великия български народен будител и духовник Паисий Хиле