Регистър на училищата

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, Град Гоце Делчев - Специалности

нпг димитър талев

нпг димитър талев, неврокопска пг димитър талев, нпг димитър талев гоце делчев, гоце делчев, неврокопска професионална гимназия, нпг гоце делчев, професионална гимназия гоце делчев, неврокопска гимназия гоце делчев, гимназия димитър талев гоце делчев

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
Специалности

Специалности

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Специалност: Организация на туризма и свободното време
Обучението по специалността е с петгодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професия: Оперативен счетоводител
Специалност: Оперативно счетоводство
Обучението по специалността е с четиригодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН.Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията. В процеса на обучение учениците получават знания и умения да извършват счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова дейност.Оперативния счетоводител работи в офис и ползва офис техника и специализиран счетоводен софтуер.Учениците получават професионална подготовка при реални производствени условия, което им позволява да започнат работа по специалността веднага след завършването си.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: Малък и среден бизнес
Обучението по специалността е с четиригодишен срок на обучение, с право на придобиване на ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ
Професия: Моделиер - технолог на облекло
Специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
Обучението по специалността е с четиригодишен срок на обучение, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. В процеса на обучение нашите ученици получават знания и умения да моделират, конструират, проектират и изработват модели и облекла.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Професия: Оператор в производството на облекло
Специалност: Производство на облекло от текстил
Обучението по специалността "Производство на облекло от текстил" е с четиригодишен срок на обучение, с възможност за придобиване на ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Учениците получават професионална подготовка при реални производствени условия, което им позволява да започнат работа по специалността веднага след завършването си.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Професия: Техник на компютърни системи
Специалност: Компютърна техника и технологии
Обучението по специалността „Компютърна техника и технологии „ е четири години, с право на придобиване на ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН. Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на информационните и комуникационните технологии.След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента и да предава компютърната система в завършен вид.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА
Професия: Монтьор на електронна техника
Специалност: Промишлена електроника
Обучението по специалността "Промишлена електроника" е с четиригодишен срок на обучение, с възможност за придобиване на ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 

Прием

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС - С ОЦЕНКИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА (външно оценяване)

 


ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - 26 ученици
- с интензивно изучаване на английски език

 


ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС - С КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

 


ИКОНОМИКА
Оперативно счетоводство - 26 ученици
Малък и среден бизнес - 26 ученици

 


ТЕХНИКА
Компютърна техника и технологии - 26 ученици
Промишлена електроника- 26 ученици

 


ОБЛЕКЛО
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” – 26 ученици
Производство на облекло от текстил – 26 ученици

 

Контакти

Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев

Град Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 36
Телефон: 075160151, 075160152
Факс: 075160152
Интернет сайт: www.npg-gd.com

Галерия

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

Още Училища в Град Гоце Делчев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, Гоце Делчев

Град Гоце Делчев е разположен в Югозападния регион на България, Община Гоце Делчев, Област Благоевград. В град Гоце Делчев се намира Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Пейо

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище, Гоце Делчев

Трето основно училище Братя Миладинови, Гоце Делчев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото

Още Училища в Община Гоце Делчев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, Гоце Делчев

Град Гоце Делчев е разположен в Югозападния регион на България, Община Гоце Делчев, Област Благоевград. В град Гоце Делчев се намира Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Пейо

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище, Гоце Делчев

Трето основно училище Братя Миладинови, Гоце Делчев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото