Регистър на училищата

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Град Правец

авторитетно професионално училище правец

авторитетно професионално училище правец, авторитетно учебно заведение правец, висококачествено образование правец, водещо професионално училище правец, добра професионална подготовка правец, добро професионално обучение правец, добро професионално училище правец, качествено професионално обучение правец, квалифицирани педагози правец, компютърни технологий и системи, компютърни технологий и системи правец, наложило се професионално училище правец, нпг по ктс, нпг по ктс град правец, нпг по ктс правец, нпгктс, нпгктс правец, обучение с професионална насоченост правец, предпочитано професионално училище правец, препоръчано професионално училище правец, ученическо общежитие правец

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Информация

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец e едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната.


Отварило варти през 1986 год., за да посрещне своите първите възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето. Създадено като Учебен квалификационен технологичен център за обучение на специалисти в областта на информационните технологии, необходими за произвежданите в град Правец 8 и 16 битови персонални компютри.


Вървейки по светлия път на образованието, през гдините до днес учебното заведение става емблема за елитно училище със здрави и трайни традиции, извор на занания, средище на духовна изява.


През 2017 год., училището вече е Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи.

 

За по-добрата професионална подготовка учебното заведение е звено, финансово и методически подчинено на Технически университет - София. Предлага общообразователна подготовка във вискотехнологична учебна среда, с грижа към личностното израстване и реализация на учениците.

 

Специфичен облик на училището придава обучението в паралелки с професионална подготовка от 7-ми до 12-ти клас. Методиката на обучение е съвременна. Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от високообразовани млади специалисти.


Водеща цел в работата на учебното заведение е то да се наложи като институция със сериозни образователни и културни функции. Обучението и образованието, което получават възпитаниците му са на високо ниво. Те се подготвят в атмосфера на изобретателност и академично развитие, което допринася и спомага за по-бързата им професионална адаптация.


Екип от висококвалифицирани преподаватели - професори, доценти и асистенти от факултета по Компютърни системи и управление на ТУ София осигуряват солидна база от знания в областта на електрониката и програмирането.


В рамките на професионалната подготовка се изучават и дисциплини като микропроцесорна техника, компютърна периферия и мултимедии, компютърни мрежи, компютърна архитектура, компютърна сигурност и други.


Курсът на обучение е 5-годичен. Учебният план включва всички общообразователни предмети от държавните образователни изисквания. В гимназията се изучава интензивно английски език, а като втори чужд език - немски, руски, испански и френски език.


След завършване на 12 клас и успешно издържани държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома, с която могат да продължат образованието си във ВУЗ.


След защита на дипломен проект в областта на софтуерното осигуряване и хардуерната поддръжка, учениците получават свидетелство за професионална квалификация - трета степен по професиите: Системен програмист и Техник на компютърни системи.


Завършилите НПГ по КТС се ползват с предимство при кандидатстване за редица предпочитани специалности в Технически университет-София.


Училището участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на обучение и в международни проекти по програми на Европейския съюз.


НПГ по компютърни технологии и системи, град Правец се наложи и утвъди, като едно от най-добрите учебни заведение с професионална насоченост в страната, изграждащо знаещи и можещи личности с широка култура, национални добродетели и интелект, пълноценни граждани на България, Обединена Европа и света.


Директор на учебното заведение е г-н Николай Сираков.

Контакти

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи

Град Правец, Община Правец, ул. Перуша 4
Телефон: 071332224, 071332256
Факс: 071333022
Интернет сайт: uktc-bg.com

Галерия

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи
Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи

Още Училища в Община Правец

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Правец

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец e едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Отварило варти през 1986 год., за д

Регистър на училищата

ОУ Христо Ботев, Разлив

Красивото селце Разлив се намира в Югозападен регион на България. То е част от община Правец, област София. В селото се намира основно училище, което носи името на великия български поет и революционе