Регистър на училищата

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ, Град Пловдив

пловдив

пловдив, ну петко р славейков пловдив, ну пловдив, начално училище пловдив, начално училище петко славейков пловдив, ну петко славейков пловдив

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ
Информация

НУ Петко Р Славейков ПловдивНУ Петко Р. Славейков, Пловдив е училище, открито през 1936 година. Тогава училището е Народно основно училище.

 


Училището се преобразува в начално през учебната 1970-1971 година.

 


НУ Петко Р. Славейков, Пловдив е първото еко-училище на територията на град Пловдив.
Финансирането на училището е общинско. Възпитателно-орбазователният процес е за ученици от 1 до 4 клас. Обучението на децата е с целодневен режим.

 


Начално училище Петко Рачов Славейков, Пловдив разполага с 12 класни стаи, физкултурен салон, специализирани кабинети по музика и информационни технологии, библиотека, столова, спортни площадки.

 

Контакти

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Славянска 82
Телефон: 032632079, 032624506
Факс: 032632079

Още Училища в Град Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД