Регистър на училищата

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий, Град Бяла

авторитетно училище град бяла

авторитетно училище град бяла, бяла, висококачествено обучение бяла, възможности за писмени и устни изяви бяла, добра учебно материална база бяла, добро образование и отлична подготовка бяла, екип от квалифицирани преподаватели бяла, любов към четенето и езиците бяла, начално училище бяла, начално училище кирил и методий бяла, начално училище св св кирил и методий бяла, ну бяла, ну град бяла, ну св св кирил и методий бяла, обучение на високо ниво бяла, педагози с богат опит бяла, учебно заведение бяла, училище бяла, училище град бяла, училище кирил и методий бяла, училище св св кирил и методий бяла

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий е учебно заведение в град Бяла. Носи името на великите създатели на славянската азбука, основоположници на славянската литература братята Кирил и Методий.

 

Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация. През всички тези години учебното заведение е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на град Бяла.

 

НУ Св. Св. Кирил и Методий е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в града.

 

Важен фактор за формиране и развитие на ценностната система на малките възпитаници, след семейството стои училището. Българите високо ценят образованието и се стремят децата им да обикнат книгата и училището. Затова в своята дъгогодишна история, НУ Св. Св. Кирил и Методий се стреми да обучава, възпитава и формира богата ценностна система у подрастващите.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от първи до четвърти клас. Учебните занятия се провеждат в целодневна организация на учебния ден в смесен блок.

 

Училището е с общинско финансиране. Материалната база е модернизирана и отговаря на съвременните изисквания за обучение.


В НУ Св. Св. Кирил и Методий, Бяла се изучават - български език и литература, математика, околен свят, домашен бит и техника, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

 

Учебното заведение се стреми да предложи висококачествено обучение, да даде на своите възпитаници добро образование и отлична подготовка, за да станат знаещи и можещи личности.

 

Днес усилията за развитие на НУ Св. Св. Кирил и Методий, Бяла са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

На малките възпитаници се предоставя възможности за провеждане на уроци извън класната стая, което изгражда у децата умения и качества за справяне с различни ситуации, допълвайки образователния процес за ефективно общуване и работа в група.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

НУ Св. Св. Кирил и Методий е първото учебно заведение в Община Бяла, в което беше въведено обучение по информационни технологии за учениците от начален етап чрез лицензирани програмни продукти одобрени от МОН. Обучението се води от квалифицирани специалисти.


От учебната 2010 / 2011 год. беше въведено и обучение по предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт България с успешна интегрирация на ученици от етническите малцинства и мотивиция на възпитаниците за по-високи резултати.


Чрез игри и забавления, под непрекъснат педагогически контрол децата се приучават на трудолюбие, дисциплина и толерантност.


За игри и спорт на разположение на малките възпитаници е преустроената и обновена база за игри и спорт. А в училищния стол, децата получават винаги топла и вкусна безплатна храна.


Учениците, които се нуждаят от придвижване до учебното заведение разполагат с нов, модерен автобус.


Директор на НУ Св. Св. Кирил и Методий, Бяла е г-н Александър Джеков.

 

Контакти

Начално училище Св. Св. Кирил и Методий

Град Бяла, Община Бяла, ул.Сан Стефано 50
Телефон: 081773056, 081773571

Галерия

Още Училища в Град Бяла

ПГ

ПГ, Бяла

ПГ- град Бяла, обл. Русе- е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

Още Училища в Община Бяла

ПГ

ПГ, Бяла

ПГ- град Бяла, обл. Русе- е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.