Регистър на училищата

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, Град София

икономика и мениджмънт с английски

икономика и мениджмънт с английски, икономика и мениджмънт с немски език, икономика и мениджмънт с френски език, национална финансово стопанска гимназия, нфсг софия, обучение професия икономист, софия, специалност икономика и мениджмънт, специалност търговия дуално обучение

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
Информация

национална финансово-стопанска гимназия  НФСГ, София е учебно заведение, наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 година. След това става наследник и на Образцов техникум по икономика Фридрих Енгелс.


Сградата, в която се помещава и към днешна дата Гимназията, е специално построена за нея, с подкрепата на Търговско-индустрилната Камара по проект на арх. Никола Пушкаров. Строежът на зданието е завършен през 1930 година, а през следващата 1931-1932 учебна година, сградата е открита.


Завършващите НФСГ, София са добили богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика. Учениците са усвоили умения за приложение на компютърно-информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.


Образователно-възпитателните процеси и дейности в НФСГ, София се осъществяват в тясно сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационни центрове на европейските страни, с чиято помощ се осъвременява и модернизира учебната материално-техническа база.


В Национална финансово-стопанска гимназия, София се провежда професионално обучение с прием след завършено средно образование в специалностите: Счетоводна отчетност и Предприемачество и мениджмънт, в съответствие с утвърдена от МОМН рамкова програма – задочна форма на обучение.


Екипът, зает в НФСГ, София търси активно партньори, с чията помощ да бъдат въведени нови специалности и методика на обучение по европейски стандарти. Така Гимназията се включва в Българо-Австрийския проект за реформи в професионалното образование.


Национална финансово-стопанска гимназия, София е реализирала успешно мащабни образователни проекти с Република Австрия по специалностите: Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.


С помощ от страна на австрийската държава, по рамковата програма ECO NET, е изграден модерен Учебно-тренировъчен център по икономика. В него работят Учебно-тренировъчни фирми, симулиращи реална бизнес среда.

Програми

 национална финансово-стопанска гимназияЕкипи от ученици се обучават по програми на Junior Achievment – България.


Програма "Ученическа компания"


Програма "Виртуално предприятие" - компютърна симулация на икономически процеси.


Програма "Бизнес етика"


Програма "Мениджър за един ден"

Контакти

Семеен хотел Ниция

Град София, Община Столична, ул. Сливница 6
Телефон: 028662013
Факс: 028661309
Интернет сайт: www.nfsg.online.bg

Галерия

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

Още Училища в Община Столична

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, София

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи

37 средно училище Райна Княгиня

37 средно училище Райна Княгиня, София

37 СУ Райна Княгиня, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните цен

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ 8-МИ И 10-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен на бъ

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п

17 Средно училище Дамян Груев

17 Средно училище Дамян Груев, София

17 Средно училище Дамян Груев с ранно чуждоезиково обучение, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейски

Британско училище в София

Британско училище в София, София

Британско училище в София – Училище на бъдещето! Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство&ldq

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София, София

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София е извъучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета, за организиран отдих и спорт. Школата съществува от 20