Регистър на училищата

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, Град София

икономика и мениджмънт с английски

икономика и мениджмънт с английски, икономика и мениджмънт с немски език, икономика и мениджмънт с френски език, национална финансово стопанска гимназия, нфсг софия, обучение професия икономист, софия, специалност икономика и мениджмънт, специалност търговия дуално обучение

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
Информация

национална финансово-стопанска гимназия  НФСГ, София е учебно заведение, наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 година. След това става наследник и на Образцов техникум по икономика Фридрих Енгелс.


Сградата, в която се помещава и към днешна дата Гимназията, е специално построена за нея, с подкрепата на Търговско-индустрилната Камара по проект на арх. Никола Пушкаров. Строежът на зданието е завършен през 1930 година, а през следващата 1931-1932 учебна година, сградата е открита.


Завършващите НФСГ, София са добили богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика. Учениците са усвоили умения за приложение на компютърно-информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.


Образователно-възпитателните процеси и дейности в НФСГ, София се осъществяват в тясно сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационни центрове на европейските страни, с чиято помощ се осъвременява и модернизира учебната материално-техническа база.


В Национална финансово-стопанска гимназия, София се провежда професионално обучение с прием след завършено средно образование в специалностите: Счетоводна отчетност и Предприемачество и мениджмънт, в съответствие с утвърдена от МОМН рамкова програма – задочна форма на обучение.


Екипът, зает в НФСГ, София търси активно партньори, с чията помощ да бъдат въведени нови специалности и методика на обучение по европейски стандарти. Така Гимназията се включва в Българо-Австрийския проект за реформи в професионалното образование.


Национална финансово-стопанска гимназия, София е реализирала успешно мащабни образователни проекти с Република Австрия по специалностите: Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.


С помощ от страна на австрийската държава, по рамковата програма ECO NET, е изграден модерен Учебно-тренировъчен център по икономика. В него работят Учебно-тренировъчни фирми, симулиращи реална бизнес среда.

Програми

 национална финансово-стопанска гимназияЕкипи от ученици се обучават по програми на Junior Achievment – България.


Програма "Ученическа компания"


Програма "Виртуално предприятие" - компютърна симулация на икономически процеси.


Програма "Бизнес етика"


Програма "Мениджър за един ден"

Контакти

Семеен хотел Ниция

Град София, Община Столична, ул. Сливница 6
Телефон: 028662013
Факс: 028661309
Интернет сайт: www.nfsg.online.bg

Галерия

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

Още Училища в Община Столична

Британско училище в София

Британско училище в София, София

Британско училище в София - Училище на бъдещето! Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство“ ил

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, София

Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи

139 Основно училище Захарий Круша

139 Основно училище Захарий Круша, София

139 Основно училище Захарий Круша, София е с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отваря врати, за да посрещне своите ж

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознато

71 Средно училище Пейо Яворов

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене

71 Средно училище Пейо Яворов, Казичене е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестн

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ В 8-МИ, 9-ТИ И 11-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 - 2025 Г. В ЧСУ Петко Р. Славейков езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получаване освен

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД, София

Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., изпълнява всички държавни образователни стандарти на МОН, като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

6-то основно училище Граф Игнатиев

6-то основно училище Граф Игнатиев, София

6-то основно училище Граф Игнатиев, гр. София осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.