Регистър на училищата

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, Град София

икономика и мениджмънт с английски

икономика и мениджмънт с английски, икономика и мениджмънт с немски език, икономика и мениджмънт с френски език, национална финансово стопанска гимназия, нфсг софия, обучение професия икономист, софия, специалност икономика и мениджмънт, специалност търговия дуално обучение

Галерия

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
Информация

национална финансово-стопанска гимназия  НФСГ, София е учебно заведение, наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 година. След това става наследник и на Образцов техникум по икономика Фридрих Енгелс.


Сградата, в която се помещава и към днешна дата Гимназията, е специално построена за нея, с подкрепата на Търговско-индустрилната Камара по проект на арх. Никола Пушкаров. Строежът на зданието е завършен през 1930 година, а през следващата 1931-1932 учебна година, сградата е открита.


Завършващите НФСГ, София са добили богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика. Учениците са усвоили умения за приложение на компютърно-информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.


Образователно-възпитателните процеси и дейности в НФСГ, София се осъществяват в тясно сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационни центрове на европейските страни, с чиято помощ се осъвременява и модернизира учебната материално-техническа база.


В Национална финансово-стопанска гимназия, София се провежда професионално обучение с прием след завършено средно образование в специалностите: Счетоводна отчетност и Предприемачество и мениджмънт, в съответствие с утвърдена от МОМН рамкова програма – задочна форма на обучение.


Екипът, зает в НФСГ, София търси активно партньори, с чията помощ да бъдат въведени нови специалности и методика на обучение по европейски стандарти. Така Гимназията се включва в Българо-Австрийския проект за реформи в професионалното образование.


Национална финансово-стопанска гимназия, София е реализирала успешно мащабни образователни проекти с Република Австрия по специалностите: Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.


С помощ от страна на австрийската държава, по рамковата програма ECO NET, е изграден модерен Учебно-тренировъчен център по икономика. В него работят Учебно-тренировъчни фирми, симулиращи реална бизнес среда.

Програми

 национална финансово-стопанска гимназияЕкипи от ученици се обучават по програми на Junior Achievment – България.


Програма "Ученическа компания"


Програма "Виртуално предприятие" - компютърна симулация на икономически процеси.


Програма "Бизнес етика"


Програма "Мениджър за един ден"

Контакти

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

Град София, Община Столична, ул. Розова долина 1
Телефон: 028662013
Факс: 028661309
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в