Регистър на училищата

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Село Тенево

висококвалифицирани педагози тенево

висококвалифицирани педагози тенево, добро образование тенево, добро учебно заведение тенево, качествено образование тенево, качествено обучение тенево, обединено училище васил левски, обединено училище васил левски тенево, обединено училище община тунджа, обединено училище село тенево, обу васил левски, обу васил левски тенево, обу тенево, педагози с богат опит тенево, препоръчано учебно заведение община тунджа, препоръчано училище община тунджа, престижно учебно заведение община тунджа, престижно училище община тунджа, професинална квалификация хлебар сладкар тенево, професинална квалификация шлосер тенево, специалност професия хлебар сладкар тенево, специалност професия шлосер тенево, учебно заведение тенево, училище васил левски тенево, училище с добра база тенево, училище с добра подготовка тенево, училище с дългогодишна история тенево, училище с традиции тенево, училище тенево

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

Информация

Обединено училище Васил Левски, Тенево е престижно учебно заведение с дългогодишна история и традиции в община Тунджа.

 

През 1881 г. училището е създадено като начално училище, а по-късно се откриват прогимназиални класове. Освен учениците от Тенево, тук са се обучавали и деца от съседните села - Окоп, Ханово, Кукорево, Симеоново и други.

 

През периода от 1975 до 1980 г. сградата на училището претърпява значителни промени - прави се надстройка с два нови етажа, с изградени кабинети и стаи за извънкласна дейност. Също така е изграден физкултурен салон и сградата на столовата, извършено е и цялостно благоустрояване на училищния двор. Тези промени превръщат училището в модерен училищен комплекс.

 

През 1981 г. училището празнува 100-годишния си юбилей и получава орден Кирил и Методий, първа степен.

 

През 1982/1983 учебна година училището се преобразува в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ), а през 1989/1990 година - в Средно общообразователно училище (СОУ), предлагайки професионална подготовка на учениците по професия Оператор на металорежещи машини, специалност Стругарство. 

 

През 2004 г. е открит първият компютърен кабинет, а през 2005 г. училището е преобразувано в основно, поради демографски причини.

 

През 2018 г., с подкрепата на Община Тунджа, училището се преобразува от основно в обединено с професионална подготовка по професията Шлосер, специалност Шлосерство. Това е важна стъпка за училището и първият випуск се среща с президента на РБългария Румен Радев.

 

На 18 юли 2021 г., Обединено училище Васил Левски, Тенево отбелязва специален юбилей - 140 години от своето създаване.

 

От учебната 2021/2022 година, училището предлага обучение по нова специалност - Производство на хляб и хлебни изделия. Това отваря нови възможности за професионално развитие на учениците и продължава традицията на училището за висококачествено образование.

 

Обединено училище Васил Левски, село Тенево разполага с външна площадка и кабинет за обучение по Безопасност на движението по пътищата.

 

Учениците имат възможност за придобиване на професионална квалификация по следните професии:

 

  • Професия Хлебар-пекар

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалността Хлебар-пекар, обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията или да се насочи към придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, специалност 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.

 

  • Професия Шлосер

След придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалността Шлосер, обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на: - първа степен на професионална квалификация по професиите Стругар, Заварчик или по друга професия от професионалното направление, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; - втора степен на професионална квалификация по професиите Машинен монтьор, Машинен оператор или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; - трета степен на професионална квалификация по професията Машинен техник.

 

 

През годините е създало свои традиции и е възпитало поколения ученици, които днес с гордост разказват за училищните години.

 

То продължава да бъде един от водещите образователни институции в общината, благодарение на ангажирания персонал и предаността към образованието.

 

Директор на учебното заведение е г-н Александър Илчев.

Екип

Александър Илчев - Директор

 

Димитър Колев Димитров - ЗД УД, начален етап

 

Марияна Христова Георгиева - Ст. учител, начален етап

Иван Кондов Иванов - Учител в ГЦОУД

Христо Тотев Христов - Ст. учител, начален етап

Диана Николова Панайотова - Ст. учител, начален етап

Дора Иванова Радева - Ст.учител /Английски език, ИИ, Руски език/

Димитър Димитров Димитров - Ст.учител /ИТ, ФВС/

Галя Стратиева Едрева - Ст.учител /История и цивилизация, георграфия и икономика, технологии и предприемачество/

Стоянка Динева Динева - Ст.учител /Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/

Маргаритка Дончева - Учител /Математика и Физика и астрономия/

Доника Тодорова Иванова - Ст. учител, начален етап

Радмила Венкова Стойкова - Ст. учител, ГЦОУД

Давид Димитров Колев - Учител в група ЦОУД

Антонина В.Димова - Учител в група ЦОУД

Наташа Георгиева - Учител, БЕЛ

Елена Георгиева - Учител, професионално подготовка по професия Хлебар - сладкар

Натали Георгиева - Учител по БЕЛ

 

Радка Иванова Василева - Училищен психолог

Георги Станчев Станчев - Училищен логопед

Маргаритка Дончева - Старши счетоводител
Йордан Славчев Йорданов - Финансов контрольор
Димитрина Петрова - счетоводител
Милена Петрова Ангелова - Охранител
Николинка Вълкова Сербезова - Чистач/Хигиенист
Иванка Георгиева Панева - Чистач/Хигиенист
Милчо Иванчев Минчев - Шофьор, автобус
Стефан Димитров Косев - Шофьор, автобус
Христо Славов Марков - Шофьор, автобус
Андон Димитров Андонов - Огняр
Стефанка Стефанова Ганева - Образователен медиатор
Стоян Петков - Педагогически съветник

 

Мисия и Визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Училище с грижа за всеки ученик, предоставящо качествено образование


 
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Утвърждаване на училище със собствен облик и престиж, способно да отговори на предизвикателствата на новото време 

 

Контакти

Обединено училище Васил Левски

Село Тенево, Община Тунджа, ул. Георги Димитров 50
GSM: 0882467015
Интернет сайт: www.ou-tenevo.com

Галерия

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Община Тунджа

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, Роза

Красивото селце Роза е разположено в Югоизточна България. То се намира в община Тунджа, Област Ямбол. Намиращото се в селото Основно Училище Св.Паисий Хилендарски е с курс на обучение от първи до осми