Регистър на училищата

Обединено училище Отец Паисий, Село Майско - Приоритети

авторитетно учебно заведени майско

авторитетно учебно заведени майско, добра учебна подготовка майско, добро образование майско, извор на знание село майско, качествено обучение майско, квалифицирани преподаватели майско, обединено учебно заведение майско, обединено училище майско, обединено училище отец паисий майско, обединено училище село майско, обу майско, обу отец паисий майско, обу отец паисий село майско, огнище на национални традиции майско, педагози с богат опит майско, предпочитано училище майско, препоръчано училище майско, светилище на просвещението майско, средище на духовност майско, съвременно училище майско, училище с добра база майско, училище с дългогодишна история майско, училище със запазени традиции майско

Обединено училище Отец Паисий
Приоритети

Обединено училище Отец Паисий, село Майско се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.


Важни приоритети в работата на учебното заведение са:

 

  • Поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

  • Развитие на индивидуалните способности и умения на учениците, стимулиране на творческата им активност и креативно мислене;

 

  • Осигуряване на безопасни условия на труд и обучение;

 

  • Интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • Намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

  • Ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

  • Сътрудничество между основните партньори в училищната общност - ученици, учители и родители;

 

  • Качествено взаимодействие с Обществения съвет и УН и утвърждаването им като органи, подпомагащи образователния процес в училището.

 

 

Контакти

Основно училище Отец Паисий

Село Майско, Община Елена, ул. Първа 30 A
Телефон: 06155639
GSM: 0879252762
Факс: 06155639
Интернет сайт: obupaisii-maysko.com

Галерия

Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий
Обединено училище Отец Паисий

Още Училища в Община Елена

Обединено училище Отец Паисий

Обединено училище Отец Паисий, Майско

Обединено училище Отец Паисий, село Майско осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. &nb

Регистър на училищата

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, Елена

Общински детски комплекс, Елена е извънучилищно педагодическо учреждение. Финансирането на Комплекса е осигурено от Общината. Комплексът е наследник на бившия пионерски дом, преименуван на Це